Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny specjalizacyjny.: Filozofia języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-FI-S2-31
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny specjalizacyjny.: Filozofia języka
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Omawiane są następujące zagadnienia: G. Fregego filozofia języka; B. Russella filozofia języka; L. Wittgensteina (z okresu Traktatu) filozofia języka; R. Carnapa filozofia języka; nazwy; zdanie; prawda; pytania; filozofia języka a nauki o informacji.

Literatura:

A.Brożek: Pytania i odpowiedzi. Warszawa 2007; R. Carnap: Pisma semantyczne. Warszawa 2007, s. 13-50; 205-350; L. Floridi: Philosophy of Information. Oxford 2011; G. Frege: Sens i znaczenie. Tłum. B. Wolniewicz. W: Pisma semantyczne. Warszawa 1977, s. 60–88; Russell B.: Denotowanie. W: Logika i język. Studia z semiotyki logicznej. . Warszawa 1967, s. 254–275; B. Russell: Problemy filozofii. Warszawa 1995; Wittgenstein L.: Tractatus logico-philosophicus. Tłum. B. Wolniewicz. Warszawa 1997

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin polega na zreferowaniu wybranej pozycji z filozofii języka i połączeniu jej treści z treścią wykładów.:

5- bardzo dobra znajomość treści lektury i wykładu;

4.5 - dobra znajomość treści lektury i wykładu;

4 - bardzo dobra znajomość lektury lub treści wykładu;

3.5 - dobra znajomość treści lektury;

3 - przeciętna znajomość treścilektury.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)