Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do biologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-KO-S1-03 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do biologii
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łaszczyca
Prowadzący grup: Alina Kafel, Andrzej Kędziorski, Piotr Łaszczyca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie średnia z wszystkich uzyskanych ocen ze sprawdzianów oraz opcjonalnych referatów oraz innych form samodzielnej pracy studenta. Obowiązuje zaliczenie wszystkich sprawdzianów i obecność na wszystkich zajęciach lub odrobienie/zdanie materiału objętego zajęciami, na których student był nieobecny. Liczba uzasadnionych nieobecności (i zarazem odrabianych zajęć) nie może przekraczać 3 w cyklu 12 ćwiczeń. Sprawdziany przeprowadzane są podczas zajęć laboratoryjnych i uwzględniają treści wykładu. Szczegółowy regulamin przedstawiany jest na zajęciach i udostępniany studentom w wersji elektronicznej.

Pełny opis:

Celem wykładów i ćwiczeń jest wprowadzenie i ugruntowanie podstawowej wiedzy biologicznej niezbędnej do rozumienia zjawisk życiowych, metodologii i metod badawczych w biologii oraz umiejętności redukcjonistycznego wyjaśniania procesów biologicznych. Zakres uzyskanej wiedzy i umiejętności ma być podstawą opanowania i interpretowania wiadomości na temat czynności życiowych organizmu człowieka, w szczególności jego zachowania, które będą przedmiotem innego modułu nauczania. Treści zajęć stanowią rekapitulacje i rozszerzenie materiału nauczania biologii na poprzednich etapach kształcenia a zarazem służą wskazaniu powiazań pomiędzy biologia a innymi działami wiedzy – w szczególności nauk humanistycznych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łaszczyca
Prowadzący grup: Marta Dziewięcka, Jacek Francikowski, Alina Kafel, Julia Karpeta-Kaczmarek, Piotr Łaszczyca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z ocen uzyskanych podczas zajęć laboratoryjnych z uwzględnieniem warunku zaliczenia wszystkich sprawdzianów cząstkowych. Dodatkowe, samodzielne formy aktywności studenta doliczane są wg prezentowanego przez prowadzących systemu "ważenie punktacji" za aktywność spontaniczną

W przypadku nieuzyskania zaliczenia w przewidzianym terminie ocena ustalona zostanie na podstawie dodatkowego zbiorczego testu pisemnego obejmującego wszystkie zagadnienia realizowane w toku przedmiotu

Pełny opis:

Celem wykładów i ćwiczeń jest wprowadzenie i ugruntowanie podstawowej wiedzy biologicznej niezbędnej rozumienia zjawisk życiowych, metodologii i metod badawczych w biologii oraz umiejętności redukcjonistycznego wyjaśniania procesów biologicznych. Zakres uzyskanej wiedzy i umiejętności ma być podstawą opanowania i interpretowania wiadomości na temat czynności życiowych organizmu człowieka, w szczególności jego zachowania, które będą przedmiotem innego modułu nauczania.

WYKŁADY obejmują przegląd podstawowych zagadnień biologicznych: podstawy fizyki i chemii w biologii, metodologie i metodykę badań biologicznych, główne koncepcje biologii, teorię komórkową, chemię fizjologiczną i biochemię, regulacje procesów biologicznych, podziały komórkowe i rozmnażanie, genetykę klasyczna, molekularną i zarys biotechnologii, histologię i zarys planów budowy anatomicznej zwierząt, bioróżnorodność, ekologię, ewolucjonizm i zarys antropogenezy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łaszczyca
Prowadzący grup: Maria Augustyniak, Krzysztof Chyżak, Barbara Flasz, Dorota Kopeć, Piotr Łaszczyca, Mirosław Nakonieczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

na podstawie wyników uzyskanych na ćwiczeniach oraz kolokwium końcowego

Pełny opis:

Celem wykładów i ćwiczeń jest wprowadzenie i ugruntowanie podstawowej wiedzy biologicznej niezbędnej rozumienia zjawisk życiowych, metodologii i metod badawczych w biologii oraz umiejętności redukcjonistycznego wyjaśniania procesów biologicznych. Zakres uzyskanej wiedzy i umiejętności ma być podstawą opanowania i interpretowania wiadomości na temat czynności życiowych organizmu człowieka, w szczególności jego zachowania, które będą przedmiotem innego modułu nauczania.

WYKŁADY obejmują przegląd podstawowych zagadnień biologicznych: podstawy fizyki i chemii w biologii, metodologie i metodykę badań biologicznych, główne koncepcje biologii, teorię komórkową, chemię fizjologiczną i biochemię, regulacje procesów biologicznych, podziały komórkowe i rozmnażanie, genetykę klasyczna, molekularną i zarys biotechnologii, histologię i zarys planów budowy anatomicznej zwierząt, bioróżnorodność, ekologię, ewolucjonizm i zarys antropogenezy

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łaszczyca
Prowadzący grup: Andrzej Kędziorski, Michał Krzyżowski, Piotr Łaszczyca, Agata Nicewicz, Łukasz Nicewicz, Kamila Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na podstawie wyników 3 krótkich testów przeprowadzonych w trakcie wykładów (waga 015) oraz wyników zajęć laboratoryjnych/konwersatoryjnych (waga 0,85)

Pełny opis:

CELEM wykładów i ćwiczeń jest wprowadzenie i ugruntowanie podstawowej wiedzy biologicznej niezbędnej rozumienia zjawisk życiowych, metodologii i metod badawczych w biologii oraz umiejętności redukcjonistycznego wyjaśniania procesów biologicznych. Zakres uzyskanej wiedzy i umiejętności ma być podstawą opanowania i interpretowania wiadomości na temat czynności życiowych organizmu człowieka, w szczególności jego zachowania, które będą przedmiotem innego modułu nauczania

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.