Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-KO-S1-50
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie II
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Marzęda, Dariusz Olesiński, Magdalena Wołek
Prowadzący grup: Agnieszka Babczyńska, Jacek Francikowski, Witold Marzęda, Agata Nicewicz, Tomasz Nowak, Dariusz Olesiński, Elżbieta Szulińska, Monika Tarnawska, Magdalena Wołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na podstawie aktywności i przedstawienia części pracy licencjackiej w formie pisemnej, w której należy wykazać się m.in. znajomością terminologii z wybranego obszaru badawczego.


Bardzo dobry (5.0):

Bardzo dobra realizacja zadań związanych z napisaniem pracy licencjackiej, wyczerpujące omówienie tematu, poprawność metodologiczna

Dobry plus (4.5):

Dobra realizacja zadań związanych z napisaniem pracy licencjackiej, wyczerpujące omówienie tematu, poprawność metodologiczna

Dobry (4.0):

Zadowalająca realizacja zadań związanych z napisaniem pracy licencjackiej, wyczerpujące omówienie tematu, poprawność metodologiczna

Dostateczny plus (3.5):

Przeciętna realizacja zadań związanych z napisaniem pracy licencjackiej, wyczerpujące omówienie tematu, poprawność metodologiczna

Dostateczny (3.0):

Słaba realizacja zadań związanych z napisaniem pracy magisterskiej, wyczerpujące omówienie tematu, poprawność metodologiczna


Pełny opis:

Zakres tematyczny Seminarium licencjackiego II obejmuje całość problematyki kognitywistycznej. Seminaria mają charakter dyskusyjny i służą formalnemu, merytorycznemu i metodologicznemu przygotowaniu studentów do samodzielnego opracowywania zagadnień i napisaniu pracy licencjackiej. Na seminarium studenci dyskutują kwestie poruszane w pracy dyplomowej, omawiają etapy na jakich znajduje się praca. Celem zajęć, prócz zapoznanie studentów z technikami pisania pracy licencjackiej, jest pogłębienie umiejętności wyszukiwania literatury podmiotowej i przedmiotowej oraz doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów dotyczących problematyki kognitywistycznej.

Uwagi:

Zajęcia, z uwagi na sytuację epidemiologiczną będą odbywać się w formie zdalnej. Studenci proszenie są o posiadanie kamer internetowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)