Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moduł fakultatywny: Kultura współczesna: Kultura Internetu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SO-WS-S1-KI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Moduł fakultatywny: Kultura współczesna: Kultura Internetu
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Zaliczenie modułów: wstęp do socjologii, wybrane zagadnienia socjologii ogólnej i socjologia kultury

Skrócony opis:

Moduł fakultatywny: Kultura współczesna - Kultura Internetu ma na celu przybliżenie słuchaczom społecznych i kulturowych aspektów Internetu. Zajęcia prowadzone w ramach modułu są poświęcone problematyce społecznych uwarunkowań i konsekwencji korzystania z Internetu. Moduł składa się z wykładu, realizowanego z wykorzystaniem

Pełny opis:

Problematyka poruszana w toku zajęć odnosić się będzie do zjawisk społecznych i kulturowych warunkowanych korzystaniem z Sieci: procesów społecznych, społeczności wirtualnych, systemów aksjonormatywnych formujących się w przestrzeni Internetu, charakterystyki komunikowania w Sieci, negatywnych zjawisk generowanych w przestrzeni wirtualnej, jak również tożsamości w erze Internetu i społecznym nierównościom, będącym konsekwencją cyfrowego wykluczenia. Dodatkowo przybliżone zostaną studentom metody badań w Internecie i nad Internetem. Zasadniczym celem zajęć jest wykształcenie w studentach umiejętności stosowania teorii socjologicznych oraz metodologii właściwej socjologii do analizy zjawisk, które mają miejsce w przestrzeni Internetu.

Moduł składa się z wykładu, realizowanego z wykorzystaniem metody podającej z elementami dyskusji, przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych oraz ćwiczeń, podczas których wykorzystana jest metoda dyskusji moderowanej, praca w zespołach, prezentacje (referatów) przygotowywanych przez studentów oraz projekcja filmów dokumentalnych ilustrujących problematykę poruszaną podczas zajęć.

Literatura:

L. Lister, J. Dovey, S. Giddings, I. Grant, K. Kelly, Nowe media. Wprowadzenie, Kraków 2009.

Społeczeństwo i codzienność. W stronę nowej socjologii?, red. I. Krzemiński, Warszawa 2009.

J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa 2010.

Internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, red. Ł. Jonak i in., Warszawa 2006.

Nowe media i komunikacja wizualna, red. P. Francuz, S. Jędrzejewski, Lublin 2010, s. 107-125 lub http://www.magdalenaszpunar.com/ _publikacje/2010/wolnosc.pdf

M. Castells, Galaktyka Internetu, Poznań 2003.

M. Szpunar, W stronę nowych mediów, rozdz. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w Internecie. Serwisy społecznościowe i ich użytkownicy, Toruń 2010.

Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, red. M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner, Kraków, 2010.

Teorie komunikacji i mediów, red. M. Graszewicz i J. Jastrzębski, Wrocław 2009.

Cyberświat. Możliwości i zagrożenia, red. J. Bednarek, A. Andrzejewska, Warszawa 2009.

P. Wallace, Psychologia Internetu, Poznań 2003.

Społeczna przestrzeń internetu, D. Batorski, M. Marody, A. Nowak (red.), Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Student nabywa kompetencje pozwalające na analizę społecznych aspektów funkcjonowania Internetu.

Student rozumie procesy społeczne zachodzące w przestrzeni wirtualnej.

Student potrafi zastosować socjologiczne teorii i koncepcji do opisu i analizy przestrzeni społecznej Internetu.

Student jest przygotowany do podjęcia badań realizowanych w odniesieniu do różnych obszarów przestrzeni wirtualnej.

Student wykazuje zdolność do refleksji nad konsekwencjami wynikającymi z upowszechniania się nowych mediów.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową modułu składają się:

- ocena z zaliczenia wykładu,

- ocena z zaliczenia ćwiczeń.

OKM jest średnią arytmetyczną oceny z zaliczenia wykładu i oceny z zaliczenia ćwiczeń.

Ocena z zaliczenia wykładu jest ustalana na podstawie sprawdzianu wiedzy przekazanej podczas wykładu.

Ocena z zaliczenia ćwiczeń jest ustalana na podstawie:

- aktywności studenta podczas ćwiczeń (20% oceny);

- oceny przygotowanej i przedstawionej (w formie ustnej i pisemnej) prezentacji na zadany temat (80% oceny).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Zygmunt
Prowadzący grup: Andrzej Górny, Agata Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Zygmunt
Prowadzący grup: Andrzej Górny, Agata Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Zygmunt
Prowadzący grup: Andrzej Górny, Agata Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.