Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna w różnych obszarach problemów społecznych: Praca socjalna z osobami bezrobotnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SP-KOL-N1-PSOB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna w różnych obszarach problemów społecznych: Praca socjalna z osobami bezrobotnymi
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

ograniczonego wyboru

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Faliszek
Prowadzący grup: Krystyna Faliszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia na podstawie dokumentacji dostarczonej przez KPSS

Pełny opis:

Wykład ma zapoznać studentów z problematyką zatrudnienia i rynku pracy w aspekcie praktycznym. Ma dostarczyć im wiedzy z zakresu podstawowych regulacji prawnych dotyczących zatrudnienia i bezrobocia, usług i instytucji rynku pracy oraz systemu pomocy w aktywizacji zawodowej oraz przedstawić zadania, formy i metody pracy socjalnej z bezrobotnymi w różnych instytucjach wsparcia.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Faliszek
Prowadzący grup: Krystyna Faliszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia na podstawie dokumentacji dostarczonej przez KPSS

Pełny opis:

Wykład ma zapoznać studentów z problematyką zatrudnienia i rynku pracy w aspekcie praktycznym. Ma dostarczyć im wiedzy z zakresu podstawowych regulacji prawnych dotyczących zatrudnienia i bezrobocia, usług i instytucji rynku pracy oraz systemu pomocy w aktywizacji zawodowej oraz przedstawić zadania, formy i metody pracy socjalnej z bezrobotnymi w różnych instytucjach wsparcia.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 2 godzin więcej informacji
Warsztat, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Szpoczek
Prowadzący grup: Monika Szpoczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Warsztat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Szpoczek
Prowadzący grup: Monika Szpoczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu są:

obecność na zajęciach

aktywne uczestnictwo w zajęciach

opcjonalnie przygotowanie pracy zaliczeniowej - w formie i tematyce wskazanejPełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do pracy z osobą bezrobotną i jej rodziną. W trakcie zajęć student uczy się, poznaje instytucje rynku pracy i dowiaduje się dlaczego są one tak ważne dla prowadzenia efektywnej polityki społecznej i włączania osób korzystających z pomocy społecznej do zatrudnienia. Student w trakcie zajęć nabiera praktycznych umiejętności w jaki sposób dokonać wstępnej analizy przypadku danej osoby i zaproponować działania służące interesom klienta wykluczonego społecznie z powodu braku pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.