Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SP-S1-AK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Dziewierski
Prowadzący grup: Marek Dziewierski, Barbara Słania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą do zaliczenia modułu są:

Pozytywna ocena z ćwiczeń

Pozytywna ocena z egzaminu


Na ocenę końcową modułu (OKM) składają się 2 elementy:

Ocena z egzaminu (50%)

Ocena z ćwiczeń (50%)


Podstawą do OKM jest średnia wystawiana zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie UŚ

do 3,25 – dostateczny;

3,26 do 3,75 – dostateczny plus;

3,76 do 4,25 – dobry;

4,26 do 4,60 – dobry plus;

powyżej 4,61 – bardzo dobry


UWAGA!

W przypadku oceny niedostatecznej w pierwszym terminie (z ćwiczeń lub / i egzaminu), warunkiem wystawienia pozytywnej OKM jest uzyskanie minimum oceny dostatecznej w drugim terminie zaliczenia ćwiczeń lub / i egzaminu. Oceny z obu terminów są wliczane do średniej OKM.


Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z przedmiotem antropologii, metodą badań terenowych, zwrotnymi etapami w rozwoju dyscypliny, wybranymi monografiami terenowymi oraz krytycznym ich odczytaniem przez współczesnych badaczy. Ponadto chodzi o zwrócenie uwagi na kwestie dezintegracji kultury, ekologiczne podstawy ludzkich zachowań i praktykowanie określonych strategii adaptacyjnych w społeczeństwach przednowoczesnych, problematykę cielesności i płci kulturowej, sferę praktyk symbolicznych i zachowań rytualnych oraz zjawisko buntu i kontestacji ładu społecznego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Dziewierski
Prowadzący grup: Marek Dziewierski, Barbara Słania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą do zaliczenia modułu są:

Pozytywna ocena z ćwiczeń

Pozytywna ocena z egzaminu


Na ocenę końcową modułu (OKM) składają się 2 elementy:

Ocena z egzaminu (50%)

Ocena z ćwiczeń (50%)


Podstawą do OKM jest średnia wystawiana zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie UŚ

do 3,25 – dostateczny;

3,26 do 3,75 – dostateczny plus;

3,76 do 4,25 – dobry;

4,26 do 4,60 – dobry plus;

powyżej 4,61 – bardzo dobry


UWAGA!

W przypadku oceny niedostatecznej w pierwszym terminie (z ćwiczeń lub / i egzaminu), warunkiem wystawienia pozytywnej OKM jest uzyskanie minimum oceny dostatecznej w drugim terminie zaliczenia ćwiczeń lub / i egzaminu. Oceny z obu terminów są wliczane do średniej OKM.


Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z przedmiotem antropologii, metodą badań terenowych, zwrotnymi etapami w rozwoju dyscypliny, wybranymi monografiami terenowymi oraz krytycznym ich odczytaniem przez współczesnych badaczy. Ponadto chodzi o zwrócenie uwagi na kwestie dezintegracji kultury, ekologiczne podstawy ludzkich zachowań i praktykowanie określonych strategii adaptacyjnych w społeczeństwach przednowoczesnych, problematykę cielesności i płci kulturowej, sferę praktyk symbolicznych i zachowań rytualnych oraz zjawisko buntu i kontestacji ładu społecznego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Dziewierski
Prowadzący grup: Marek Dziewierski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą do zaliczenia modułu są:

Pozytywna ocena z ćwiczeń

Pozytywna ocena z egzaminu


Na ocenę końcową modułu (OKM) składają się 2 elementy:

Ocena z egzaminu (50%)

Ocena z ćwiczeń (50%)


Podstawą do OKM jest średnia wystawiana zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie UŚ

do 3,25 – dostateczny;

3,26 do 3,75 – dostateczny plus;

3,76 do 4,25 – dobry;

4,26 do 4,60 – dobry plus;

powyżej 4,61 – bardzo dobry


UWAGA!

W przypadku oceny niedostatecznej w pierwszym terminie (z ćwiczeń lub / i egzaminu), warunkiem wystawienia pozytywnej OKM jest uzyskanie minimum oceny dostatecznej w drugim terminie zaliczenia ćwiczeń lub / i egzaminu. Oceny z obu terminów są wliczane do średniej OKM.


Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z przedmiotem antropologii, metodą badań terenowych, zwrotnymi etapami w rozwoju dyscypliny, wybranymi monografiami terenowymi oraz krytycznym ich odczytaniem przez współczesnych badaczy. Ponadto chodzi o zwrócenie uwagi na kwestie dezintegracji kultury, ekologiczne podstawy ludzkich zachowań i praktykowanie określonych strategii adaptacyjnych w społeczeństwach przednowoczesnych, problematykę cielesności i płci kulturowej, sferę praktyk symbolicznych i zachowań rytualnych oraz zjawisko buntu i kontestacji ładu społecznego.

Uwagi:

Konsultacje 2018/19, semestr letni.

CZWARTEK 14.15 - 15.15, p. 217

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Dziewierski
Prowadzący grup: Marek Dziewierski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą do zaliczenia modułu są:

-pozytywna ocena z ćwiczeń

-pozytywna ocena z egzaminu.

Na ocenę końcową modułu (OKM) składają się 2 elementy:

Ocena z egzaminu (50%)

Ocena z ćwiczeń (50%)

Podstawą do OKM jest średnia wystawiana zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie UŚ

do 3,25 – dostateczny;

3,26 do 3,75 – dostateczny plus;

3,76 do 4,25 – dobry;

4,26 do 4,60 – dobry plus;

powyżej 4,61 – bardzo dobry


UWAGA:

W przypadku oceny niedostatecznej w pierwszym terminie (z ćwiczeń lub / i egzaminu), warunkiem wystawienia pozytywnej OKM jest uzyskanie minimum oceny dostatecznej w drugim terminie zaliczenia ćwiczeń lub / i egzaminu. Oceny z obu terminów są wliczane do średniej OKM.


Pełny opis:

Antropologia kulturowa, jedna z podstawowych dziedzin wiedzy o człowieku, przyjmuje za przedmiot swoich studiów wielość kulturowych światów, różnorodność instytucji i praktyk społecznych. Niemalże od samego powstania (II p. XIX w.) fascynacja kulturą Innego kształtuje jej pole badawcze oraz przyczynia się do stopniowego rozwoju i doskonalenia metody pracy terenowej. Jednym z najważniejszych założeń i postulatów badawczych antropologii pozostaje relatywizm kulturowy i związana z nim wartość tolerancji, otwartości wobec odmiennych doświadczeń kulturowych. Do podstawowych pojęć jakimi posługuje się współczesna antropologia należy m. in. kultura, etniczność, tożsamość, wielokulturowość, teren i badania etnograficzne. Celem zajęć (wykład i ćwiczenia) jest zapoznanie studentów z tymi osiowymi terminami nauki o człowieku i kulturze. Wskazanie możliwości i dylematów związanych z pracą badawczą w terenie. Zwrócenie uwagi na poszukiwania nowych obszarów badan (np. świat wirtualny i antropologia obrazu, multikulturalizm, deterytorializacja kultury ) oraz kwestię samych przewartościowań związanych z kategorią terenu. Ważnym obszarem wiedzy przekazywanej słuchaczom będą także kwestie związane z relatywizmem kulturowym, uniwersum symbolicznym (język, mit, religia), etnicznością i konstruowaniem granic społecznych. Innym aspektem zajęć (w szczególności dotyczy to organizacji ćwiczeń: dobór lektur i materiałów wizualnych) będzie zwrócenie uwagi na specyfikę antropologicznych tekstów, sposób i styl pisania monografii terenowych, złożoność interpretacji światów przedstawionych w wybranych tekstach i obrazach.

Wiedza ta może być dalej wykorzystywana ( i pogłębiania) w ramach szczegółowych studiów (m. in. podczas zajęć seminaryjnych, wykładów fakultatywnych), może również znaleźć zastosowanie w przygotowaniu prac dyplomowych czy wreszcie inspirować do podjęcia badań własnych.

Uwagi:

Konsultacje 2018/19, semestr letni.

CZWARTEK 14.15 - 15.15, p. 217

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Rusek
Prowadzący grup: Marek Dziewierski, Halina Rusek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.