Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe(B)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SP-S1-SD(B)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe(B)
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Leśniak-Berek
Prowadzący grup: Ewa Leśniak-Berek, Witold Mandrysz, Andrzej Niesporek, Kazimiera Wódz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa uwzględnia:

- Ocenę poprawności rozpoznania sytuacji problemowej wraz z uwzględnieniem możliwości realizacji projektu

- Ocenę poprawności części teoretycznej pracy

- Weryfikację poprawności i komplementarności projektu socjalnego

- Aktywny i systematyczny udział w dyskusji w czasie seminarium, prezentowanie własnych pomysłów w oparciu o studia literaturowe

Pełny opis:

Moduł „Seminarium dyplomowe B” jest ukierunkowany na efekty kształcenia w zakresie umiejętności przygotowania przemyślanego planu pomocy. Student dokonuje diagnozy sytuacji problemowej, opracowuje podstawy teoretyczne pracy i konstruuje projekt socjalny (program konkretnych działań na rzecz osób / rodzin / grup/ społeczności lokalnych znajdujących się w trudnej sytuacji). Prowadzi studia literaturowe poszerzające jego wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze problemowym. Moduł stanowi kontynuację pracy nad projektem socjalnym.

Uwagi:

Moduł stanowi kontynuację seminarium dyplomowego A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)