Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny: Wprowadzenie do mediacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SP-S2-MIN-WDN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny: Wprowadzenie do mediacji
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gacek
Prowadzący grup: Marcin Gacek, Maciej Sosnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gacek
Prowadzący grup: Marcin Gacek, Klaudiusz Zajączkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gacek
Prowadzący grup: Marcin Gacek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ćwikła
Prowadzący grup: Paweł Ćwikła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Studenci uzyskują zaliczenie na podstawie aktywności podczas zajęć (merytoryczne uczestnictwo w dyskusji, aktywność podczas zajęć interaktywnych - symulowanie przygotowania i przebiegu procesu mediacyjnego), oceniany jest też sposób przygotowania materiałów dodatkowych: poddawanych pod dyskusję wątków zawartych w materiałach obowiązujących na dane zajęcia

Pełny opis:

Studenci poznają definicje mediacji, rolę mediacji w społeczeństwie obywatelskim, mediacje w rodzinie, mediacje gospodarcze itd. Przedstawiane są rodzaje i modele mediacji, zadania stawiane przed mediacyjnym dochodzeniem do rozwiązywania konfliktu, rola i zadania mediatora, mocne i słabe strony mediacji, przebieg i etapy procesu/postępowania mediacyjnego.

Ponadto poruszane są zagadnienia tj. np.:

- Mediacje jako szczególny rodzaj negocjacji;

- Rola mediacji w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego;

- Podstawowe zasady procesu mediacyjnego, aspekty teoretyczne i praktyczne: zasada dobrowolności, poufności, zasada bezstronności i neutralności, zasada elastyczności i szybkości postępowania;

- Umiejętności i techniki potrzebne w mediacjach. Aktywne słuchane, perswazja, sztuka zadawania pytań;

- Rodzaje mediacji;

- Modele mediacji.

Osobno omawiana jest kwestia mediacji prowadzonych w obszarze pracy socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem zderzenia teorii (idei przyświecającej mediacjom) i praktyki (rzeczywistości, w ramach której mediacje są/powinny być prowadzone).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.