Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki współczesnej polskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0530-HS-S1-HSWSPPOL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki współczesnej polskiej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. historii sztuki /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Giełdoń-Paszek
Prowadzący grup: Aleksandra Giełdoń-Paszek, Patryk Oczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

- egzamin

Pełny opis:

Moduł Historia sztuki współczesnej polskiej obejmuje prezentację zjawisk z zakresu sztuki współczesnej w Polsce po 1945 roku aż do czasów obecnych. Podczas wykładu omówione zostają najważniejsze zagadnienia w układzie chronologicznym, w nawiązaniu do równoległej sztuki światowej, ale przede wszystkim w złożonym kontekście polityczno - społecznym sztuki polskiej. Zajęcia uwzględniają także obrzeża sztuki i zagadnienia sztuki użytkowej (projektowej, wzornictwa, itp.).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)