Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe (cz.3)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0530-HS-S1-SEMDYPL3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe (cz.3)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 sem. historii sztuki /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Borowik, Marta Ostrowska-Bies, Oskar Rojewski, Mirosława Sobczyńska-Szczepańska
Prowadzący grup: Aneta Borowik, Marta Ostrowska-Bies, Oskar Rojewski, Mirosława Sobczyńska-Szczepańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena zaprezentowanych przez studenta rezultatów prac badawczych. W semestrze 5 - weryfikacja kolejnych etapów prac nad pracą dyplomową (stan badań, konspekt, kolejne rozdziały)

Pełny opis:

Moduł Seminarium dyplomowe obejmuje wybór tematu pracy dyplomowej, omówienie sposobów redagowania tekstów naukowych, ćwiczenia z zakresu metodologii interpretacji dzieł sztuki, opiekę naukową nad samodzielnymi badaniami studentów, egzekwowanie rezultatów prac badawczych, dyskuję merytoryczną nad przygotowywanymi przez studentów fragmentami pracy, korektę pracy dyplomowej, ćwiczenia przygotowujące studentów do autoprezentacji i obrony pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)