Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe (cz.4)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0530-HS-S1-SEMDYPL4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe (cz.4)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. historii sztuki /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 14.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Borowik, Marta Ostrowska-Bies, Oskar Rojewski, Mirosława Sobczyńska-Szczepańska
Prowadzący grup: Aneta Borowik, Artur Kolbiarz, Marta Ostrowska-Bies, Oskar Rojewski, Mirosława Sobczyńska-Szczepańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
seminarium - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ustne zreferowanie lub referat z realizacji pracy licencjackiej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, obecności, ocena cząstkowa związana z pisaniem i napisaniem pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Seminarium ma na celu kształcenie następujących umiejętności: dokonania pogłębionej analizy wybranego problemu z zastosowaniem poprawnej terminologii, właściwego doboru i wykorzystywania źródeł, w tym internetowych, przygotowanie pracy licencjackiej z zakresu historii sztuki, z wykazaniem się opanowaniem formalnych reguł pisania pracy naukowej, przygotowania ustnej wypowiedzi, zilustrowanej prezentacją multimedialną z wykazaniem się pogłębioną analizą tematu, merytorycznym argumentowaniem i samodzielnym formułowaniem wniosków na podstawie źródeł, właściwego doboru i wykorzystania źródeł w przygotowywanej pracy dyplomowej z poszanowaniem przepisów prawa związanych z ochroną własności intelektualnej. Zajęcia mają na celu wsparcie studentów w przygotowaniu pracy licencjackiej. Studenci przygotowują projekt badawczy wybranego problemu. Przedyskutowane zostaną elementy koncepcji badawczej, sformułowane problemy badawcze, postawione hipotezy oraz przygotowane narzędzia badawcze. Omówione zostaną kwestie związane z przygotowaniem pracy naukowej oraz prowadzeniem badań. Studenci dowiedzą się też jak należy skonstruować, wyedytować tekst oraz zaprezentować wyniki swoich badań. Przypomniane zostaną kwestie związane z opisem i analizą formalno-genetyczną.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)