Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-EWP-N1-06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej cz. 2
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Mnich, Eugeniusz Szymik
Prowadzący grup: Eugeniusz Szymik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową modułu stanowić będzie średnia, na którą składać się będzie ocena z egzaminu pisemnego 50% oraz ocena z ćwiczeń 50%

Pełny opis:

Zamierzone efekty planuje się osiągnąć dzięki aktywnemu uczestnictwu studentów w zajęciach, podejmowaniu dyskusji i umiejętności merytorycznego argumentowania a także trafnym i kreatywnym propozycjom rozwiązań metodycznych prezentowanych w przygotowywanych zajęciach symulacyjnych. Istotna będzie również wiedza studentów i umiejętności krytycznego analizowania propozycji prezentowanych przez pozostałych członków grupy. Przygotowanie scenariusza zajęć edukacyjnych

z zakresu edukacji polonistycznej z wykorzystaniem metod mnemotechnicznych w edukacji językowej uczniów klas II-III.

(K_W16, K_W13, K_U08, K_U02, K_K01,KN_W04, KN_W10, KN_U03, KN_U07, KN_U08, KN_U09, KN_K01).

Uwagi:

Egzamin pisemny obejmujący zagadnienia realizowane w formie wykładów i ćwiczeń z metodyki edukacji polonistycznej 1 i 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)