Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aktywność matematyczna dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-EWP-N2-02 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktywność matematyczna dziecka
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Polewczyk
Prowadzący grup: Ewelina Kawiak, Irena Polewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (ocena z kolokwium zaliczeniowego i projektu) oraz z wykładu (ocena z egzaminu).

W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.


Pełny opis:

Tematy WYKŁADÓW

1. Rodzaje aktywności matematycznej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym (2 wykłady)

2. O myśleniu matematycznym i strategiach rozwiazywania zadań – Kraina Liczb.

3. O myśleniu matematycznym i strategiach rozwiazywania zadań – Matematyka wg. G. Doyli oraz inne strategie

4. Sukces w matematyce, czy to możliwe – dyskalkulia problem rzeczywisty czy wymyślony?

5. Diagnoza dyskalkulii. Ocenianie osiągnięć w matematyce.

Tematy ćwiczeń:

I. Aktywność matematyczna i myślenie matematyczne:

• Czynnościowe nauczanie matematyki.

• Dojrzałość do nauki matematyki, wskaźniki dojrzałości, dziecięce liczenie, dojrzałość i odporność emocjonalna, przyczyny powstawania trudności w uczeniu się matematyki).

• Rola operacyjnego rozumowania w procesie uczenia się matematyki, wskaźniki operacyjnego rozumowania na poziomie konkretnym, diagnoza, ćwiczenia stymulujące rozwój rozumowania.

• Koncepcja rozwoju intelektualnego J. Piageta; Teoria P. H. van Hiele`a; Teoria J. Brunera.

• Edukacja matematyczna w obowiązującej Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej.

II. Aktywność matematyczna i jej rozwijanie:

• Rola i cele edukacji matematycznej.

• Rodzaje aktywności matematycznej (dostrzeganie i wykorzystywanie analogii, schematyzowanie i matematyzowanie, dedukcja oraz redukcja, asymilowanie i przetwarzanie informacji, algorytmizowanie, racjonalne posługiwanie się algorytmem, definiowanie, interpretowanie danej definicji i racjonalne jej używanie).

• Metody pracy w edukacji matematycznej, metody aktywizujące.

• Gry i zabawy matematyczne.

• Rola nauczyciela w rozwijaniu aktywności matematycznej.

• Środki dydaktyczne do elementarnej nauki matematyki.

III. Matematyczne zadania problemowe i metody ich rozwiązywania:

• Zadania matematyczne (klasyfikacje, typy, cele, funkcje zadań).

• Zadania tekstowe i zadania problemowe.

• Metody rozwiązywania problemów (algorytmiczne i heurystyczne).

• Problemowe nauczanie matematyki.

IV. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki:

• Podstawowe pojęcia (trudności zwyczajne, nadmierne i specyficzne; kalkulostenia, dyskalkulia; oligokalkulia; akalkulia, dyskalkulia; specyficzne zaburzenie umiejętności arytmetycznych (SZUA).

• Dyskalkulia: typy, rozpoznanie, profilaktyka; terapia; dyskalkulia a dysleksja.

• Praca z dzieckiem zdolnym na zajęciach matematycznych.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Polewczyk
Prowadzący grup: Ewelina Kawiak, Irena Polewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (ocena z kolokwium zaliczeniowego i projektu) oraz z wykładu (ocena z egzaminu).

W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.


Pełny opis:

Tematy WYKŁADÓW

1. Rodzaje aktywności matematycznej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym (2 wykłady)

2. O myśleniu matematycznym i strategiach rozwiazywania zadań – Kraina Liczb.

3. O myśleniu matematycznym i strategiach rozwiazywania zadań – Matematyka wg. G. Doyli oraz inne strategie

4. Sukces w matematyce, czy to możliwe – dyskalkulia problem rzeczywisty czy wymyślony?

5. Diagnoza dyskalkulii. Ocenianie osiągnięć w matematyce.

Tematy ćwiczeń:

I. Aktywność matematyczna i myślenie matematyczne:

• Czynnościowe nauczanie matematyki.

• Dojrzałość do nauki matematyki, wskaźniki dojrzałości, dziecięce liczenie, dojrzałość i odporność emocjonalna, przyczyny powstawania trudności w uczeniu się matematyki).

• Rola operacyjnego rozumowania w procesie uczenia się matematyki, wskaźniki operacyjnego rozumowania na poziomie konkretnym, diagnoza, ćwiczenia stymulujące rozwój rozumowania.

• Koncepcja rozwoju intelektualnego J. Piageta; Teoria P. H. van Hiele`a; Teoria J. Brunera.

• Edukacja matematyczna w obowiązującej Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej.

II. Aktywność matematyczna i jej rozwijanie:

• Rola i cele edukacji matematycznej.

• Rodzaje aktywności matematycznej (dostrzeganie i wykorzystywanie analogii, schematyzowanie i matematyzowanie, dedukcja oraz redukcja, asymilowanie i przetwarzanie informacji, algorytmizowanie, racjonalne posługiwanie się algorytmem, definiowanie, interpretowanie danej definicji i racjonalne jej używanie).

• Metody pracy w edukacji matematycznej, metody aktywizujące.

• Gry i zabawy matematyczne.

• Rola nauczyciela w rozwijaniu aktywności matematycznej.

• Środki dydaktyczne do elementarnej nauki matematyki.

III. Matematyczne zadania problemowe i metody ich rozwiązywania:

• Zadania matematyczne (klasyfikacje, typy, cele, funkcje zadań).

• Zadania tekstowe i zadania problemowe.

• Metody rozwiązywania problemów (algorytmiczne i heurystyczne).

• Problemowe nauczanie matematyki.

IV. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki:

• Podstawowe pojęcia (trudności zwyczajne, nadmierne i specyficzne; kalkulostenia, dyskalkulia; oligokalkulia; akalkulia, dyskalkulia; specyficzne zaburzenie umiejętności arytmetycznych (SZUA).

• Dyskalkulia: typy, rozpoznanie, profilaktyka; terapia; dyskalkulia a dysleksja.

• Praca z dzieckiem zdolnym na zajęciach matematycznych.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Polewczyk
Prowadzący grup: Ewelina Kawiak, Irena Polewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (ocena z kolokwium zaliczeniowego i projektu) oraz z wykładu (ocena z egzaminu).

W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.


Pełny opis:

Tematy WYKŁADÓW

1. Rodzaje aktywności matematycznej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym (2 wykłady)

2. O myśleniu matematycznym i strategiach rozwiazywania zadań – Kraina Liczb.

3. O myśleniu matematycznym i strategiach rozwiazywania zadań – Matematyka wg. G. Doyli oraz inne strategie

4. Sukces w matematyce, czy to możliwe – dyskalkulia problem rzeczywisty czy wymyślony?

5. Diagnoza dyskalkulii. Ocenianie osiągnięć w matematyce.

Tematy ćwiczeń:

I. Aktywność matematyczna i myślenie matematyczne:

• Czynnościowe nauczanie matematyki.

• Dojrzałość do nauki matematyki, wskaźniki dojrzałości, dziecięce liczenie, dojrzałość i odporność emocjonalna, przyczyny powstawania trudności w uczeniu się matematyki).

• Rola operacyjnego rozumowania w procesie uczenia się matematyki, wskaźniki operacyjnego rozumowania na poziomie konkretnym, diagnoza, ćwiczenia stymulujące rozwój rozumowania.

• Koncepcja rozwoju intelektualnego J. Piageta; Teoria P. H. van Hiele`a; Teoria J. Brunera.

• Edukacja matematyczna w obowiązującej Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej.

II. Aktywność matematyczna i jej rozwijanie:

• Rola i cele edukacji matematycznej.

• Rodzaje aktywności matematycznej (dostrzeganie i wykorzystywanie analogii, schematyzowanie i matematyzowanie, dedukcja oraz redukcja, asymilowanie i przetwarzanie informacji, algorytmizowanie, racjonalne posługiwanie się algorytmem, definiowanie, interpretowanie danej definicji i racjonalne jej używanie).

• Metody pracy w edukacji matematycznej, metody aktywizujące.

• Gry i zabawy matematyczne.

• Rola nauczyciela w rozwijaniu aktywności matematycznej.

• Środki dydaktyczne do elementarnej nauki matematyki.

III. Matematyczne zadania problemowe i metody ich rozwiązywania:

• Zadania matematyczne (klasyfikacje, typy, cele, funkcje zadań).

• Zadania tekstowe i zadania problemowe.

• Metody rozwiązywania problemów (algorytmiczne i heurystyczne).

• Problemowe nauczanie matematyki.

IV. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki:

• Podstawowe pojęcia (trudności zwyczajne, nadmierne i specyficzne; kalkulostenia, dyskalkulia; oligokalkulia; akalkulia, dyskalkulia; specyficzne zaburzenie umiejętności arytmetycznych (SZUA).

• Dyskalkulia: typy, rozpoznanie, profilaktyka; terapia; dyskalkulia a dysleksja.

• Praca z dzieckiem zdolnym na zajęciach matematycznych.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Polewczyk
Prowadzący grup: Ewelina Kawiak, Irena Polewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (ocena z kolokwium zaliczeniowego i projektu) oraz z wykładu (ocena z egzaminu).

W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.


Pełny opis:

Tematy WYKŁADÓW

1. Rodzaje aktywności matematycznej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym (2 wykłady)

2. O myśleniu matematycznym i strategiach rozwiazywania zadań – Kraina Liczb.

3. O myśleniu matematycznym i strategiach rozwiazywania zadań – Matematyka wg. G. Doyli oraz inne strategie

4. Sukces w matematyce, czy to możliwe – dyskalkulia problem rzeczywisty czy wymyślony?

5. Diagnoza dyskalkulii. Ocenianie osiągnięć w matematyce.

Tematy ćwiczeń:

I. Aktywność matematyczna i myślenie matematyczne:

• Czynnościowe nauczanie matematyki.

• Dojrzałość do nauki matematyki, wskaźniki dojrzałości, dziecięce liczenie, dojrzałość i odporność emocjonalna, przyczyny powstawania trudności w uczeniu się matematyki).

• Rola operacyjnego rozumowania w procesie uczenia się matematyki, wskaźniki operacyjnego rozumowania na poziomie konkretnym, diagnoza, ćwiczenia stymulujące rozwój rozumowania.

• Koncepcja rozwoju intelektualnego J. Piageta; Teoria P. H. van Hiele`a; Teoria J. Brunera.

• Edukacja matematyczna w obowiązującej Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej.

II. Aktywność matematyczna i jej rozwijanie:

• Rola i cele edukacji matematycznej.

• Rodzaje aktywności matematycznej (dostrzeganie i wykorzystywanie analogii, schematyzowanie i matematyzowanie, dedukcja oraz redukcja, asymilowanie i przetwarzanie informacji, algorytmizowanie, racjonalne posługiwanie się algorytmem, definiowanie, interpretowanie danej definicji i racjonalne jej używanie).

• Metody pracy w edukacji matematycznej, metody aktywizujące.

• Gry i zabawy matematyczne.

• Rola nauczyciela w rozwijaniu aktywności matematycznej.

• Środki dydaktyczne do elementarnej nauki matematyki.

III. Matematyczne zadania problemowe i metody ich rozwiązywania:

• Zadania matematyczne (klasyfikacje, typy, cele, funkcje zadań).

• Zadania tekstowe i zadania problemowe.

• Metody rozwiązywania problemów (algorytmiczne i heurystyczne).

• Problemowe nauczanie matematyki.

IV. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki:

• Podstawowe pojęcia (trudności zwyczajne, nadmierne i specyficzne; kalkulostenia, dyskalkulia; oligokalkulia; akalkulia, dyskalkulia; specyficzne zaburzenie umiejętności arytmetycznych (SZUA).

• Dyskalkulia: typy, rozpoznanie, profilaktyka; terapia; dyskalkulia a dysleksja.

• Praca z dzieckiem zdolnym na zajęciach matematycznych.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.