Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-EWP-S1-29 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Krzywoń
Prowadzący grup: Danuta Krzywoń, Aleksandra Pyrzyk-Kuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena ta jest średnią arytmetyczną za ćwiczenia i wykład. Wliczane są do oceny końcowej modułu uzyskane przez studentów oceny niedostateczne.

Pełny opis:

Student zapoznaje się z literaturą obligatoryjną i uzupełniającą.

Student zapoznaje się z literaturą stanowiącą podstawę do ćwiczeń i wykładów oraz przygotowuje projekt zaliczeniowy, pracę pisemną scenariusz zajęć, projekt z uwzględnieniem indywidualnego przypadku oraz teczkę materiałów do pracy.

Uwagi:

Konieczna jest znajomość praw rozwojowych podopiecznych. Znajomość narzędzi, metod i pomocy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Krzywoń
Prowadzący grup: Danuta Krzywoń, Aleksandra Pyrzyk-Kuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Krzywoń
Prowadzący grup: Danuta Krzywoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Pyrzyk-Kuta
Prowadzący grup: Aleksandra Pyrzyk-Kuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Pyrzyk-Kuta
Prowadzący grup: Aleksandra Pyrzyk-Kuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Weryfikacja wiedzy studentów odbędzie się poprzez pisemne kolokwium. Maksymalna liczba punktów w ramach kolokwium wynosi 9.

Kolokwium składa się z trzech pytań otwartych. Każde pytanie punktowane jest w skali od 0 do 3.

Kryteria oceny:

9 pkt – bardzo dobry

8 pkt – dobry plus

7 pkt – dobry

6 pkt – dostateczny plus

5 pkt – dostateczny

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiedzę dotyczącą czesnego wspomagania rozwoju dziecka, kogo dotyczy, w jaki sposób jest organizowane i realizowane, jakie są regulujące je przepisy prawa oświatowego.

To wielotorowe oddziaływanie skierowane na dziecko z wykrytą niepełnosprawnością wiąże ze sobą dobór metod adekwatnych do potrzeb rozwojowych, których celem jest usprawnianie i minimalizowanie deficytów wynikających z danej choroby czy zaburzenia. Najistotniejsze, w ramach nauczanego przedmiotu, jest poznanie szerokiego wachlarza metod pracy z dzieckiem z wyzwaniami rozwojowymi.

Uwagi:

Konieczna jest podstawowa wiedza z zakresu psychologii rozwojowej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Satoła
Prowadzący grup: Małgorzata Satoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.