Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka śródroczna (30 godzin sem. IV)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-EWP-S1-36.1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka śródroczna (30 godzin sem. IV)
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Kawiak, Małgorzata Mnich
Prowadzący grup: Joanna Bulska, Ewelina Kawiak, Zofia Malec, Małgorzata Mnich, Radosław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych po wypełnieniu Raportu z praktyk, dokonaniu analizy dokumentacji, a także przy uwzględnieniu frekwencji studenta w trakcie zajęć terenowych.

Pełny opis:

Zamierzone efekty planuje się osiągnąć dzięki uczestnictwu studentów (w niewielkich grupach typu laboratoryjnego) wraz ze swoim opiekunem (nauczycielem akademickim) w codziennej działalności placówek szkolnych. Student obserwuje oraz prowadzi pod nadzorem nauczyciela zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne. Realizacja praktyki śródrocznej prowadzi do nabycia przez studentów założonych kompetencji do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Uwagi:

Student zapoznał się z regulaminem praktyk pedagogicznych, zna zasady gromadzenia dokumentacji (albo protokołowania) oraz warunki zaliczenia praktyki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.