Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet- Rozwijanie u dzieci logicznego myślenia i podstaw myślenia matematycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-EWP-S2-23.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fakultet- Rozwijanie u dzieci logicznego myślenia i podstaw myślenia matematycznego
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć matematycznych.

Podstawowe wiadomości z zakresu procesów rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Skrócony opis:

Zajęcia przewidują kształtowanie umiejętności matematycznych nauczyciela, które stanowią podstawę kierowania procesem rozwoju logicznego i matematycznego myślenia dzieci. Prowadzone będą

w formie ćwiczeń.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Początki myślenie matematycznego u dziecka.

2. Rozwijanie aktywności matematycznej dziecka.

3. Cele kształcenia matematycznego dziecka w edukacji elementarnej.

4. Kształtowanie wybranych zagadnień matematycznych: orientacja przestrzenna, pojęcie zbioru, liczby naturalne, rozwiązywanie równań i nierówności, zadania tekstowe i sposoby ich rozwiązywania, podstawy geometrii, umiejętności praktyczne.

5. Diagnoza umiejętności matematycznych dziecka w oparciu o wybrane metody diagnostyczne (metoda Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej, metoda Urszuli Oszwy).

6. Repetytorium z podstaw matematyki.

7. Prezentacja scenariuszy zajęć oraz pomocy dydaktycznych rozwijających u dzieci logiczne myślenie i podstawy myślenia matematycznego.

Literatura:

Podstawowa:

1. Początki myślenie matematycznego u dziecka.

2. Rozwijanie aktywności matematycznej dziecka.

3. Cele kształcenia matematycznego dziecka w edukacji elementarnej.

4. Kształtowanie wybranych zagadnień matematycznych: orientacja przestrzenna, pojęcie zbioru, liczby naturalne, rozwiązywanie równań i nierówności, zadania tekstowe i sposoby ich rozwiązywania, podstawy geometrii, umiejętności praktyczne.

5. Diagnoza umiejętności matematycznych dziecka w oparciu o wybrane metody diagnostyczne (metoda Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej, metoda Urszuli Oszwy).

6. Repetytorium z podstaw matematyki.

7. Prezentacja scenariuszy zajęć oraz pomocy dydaktycznych rozwijających u dzieci logiczne myślenie i podstawy myślenia matematycznego.

Uzupełniająca:

1. Frydrychowicz A., E. Koźmińska E., A. Matuszewski A., E. Zwierzyńska E., Skala gotowości szkolnej, Warszawa 2006.

2. Gardner H., Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, Poznań 2002.

3. Tryzno E., Diagnoza edukacyjna dzieci 6-, 7-letnich rozpoczynających naukę, Gdańsk 2006.

4. Wilgucka-Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Student czyta w domu zadany materiał obowiązkowy i uzupełniający w postaci książek i artykułów, a następnie bierze udział w dyskusji na zajęciach. Opracowuje i przygotowuje pracę zaliczeniową i poster.

Metody i kryteria oceniania:

Napisanie przez studenta pracy pisemnej. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń zaprojektują zajęcia rozwijających u dzieci logiczne myślenie i podstawy myślenia matematycznego, uwzględniając indywidualne predyspozycje uczestników zajęć oraz ich wiek.

Oceniona zostanie:

• Nowatorstwo scenariusza oraz jego poprawna konstrukcja (skala od 2-5)

• użycie aktywizujących metod pracy (skala od 2-5)

• wykorzystanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania matematyki (skala od 2-5)

Oceną końcową będzie średnia arytmetyczna z oceny wskazanych podanych elementów.

Wykonanie prze studenta pomocy dydaktycznych. Każdy student wykona i zaprezentuje pomoc dydaktyczną (grę dydaktyczną, loteryjkę, zestaw zadań, i inne według pomysłu) rozwijającą u dzieci logiczne myślenie i podstawy myślenia matematycznego, uwzględniając indywidualne predyspozycje uczestników zajęć oraz ich wiek.

Oceniona zostanie:

• Nowatorstwo rozwiązania i estetyka wykonania (2-5)

• Wartość metodyczna (2-5).

Oceną końcową będzie średnia arytmetyczna z oceny wskazanych podanych elementów.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.