Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - (cz.2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-N2-OP-14.1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - (cz.2)
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wysocka, Alicja Żywczok
Prowadzący grup: Ewa Wysocka, Alicja Żywczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenie będzie podlegać zaangażowanie studenta (w tym podstawą zaliczenia jest frekwencja na seminarium) oraz postępy w zakresie: samodzielności związanej z poszukiwaniem i studiowaniem literatury przedmiotu, zaangażowania w przygotowanie drugiego rozdziału pracy magisterskiej, kultury językowej prezentowanej podczas seminarium, rozwoju naukowego, autoedukacji i samodyscypliny, systematyczności w realizowaniu etapowych celów badawczych.

Jakość pisemnej pracy magisterskiej wyznacza: wybór oryginalnej tematyki pracy związanej z indywidualnymi zainteresowaniami badawczymi oraz specjalnością; poprawne sformułowanie tytułu pracy; umiejętność uzasadnienia naukowego znaczenia podjętej tematyki; poprawność metodologiczna, zawartość merytoryczna (kompletność treściowa, oryginalność, holizm, znajomość aktualnego stanu badań w analizowanym zakresie tematycznym); dojrzałość wypowiedzi pisemnej (umiejętność argumentacji, analizowania, syntezy, porównywania, klasyfikowania, wnioskowania, abstrahowania); dokładność analizy i interpretacji wyników badań; staranność opracowania komputerowego; trafność doboru literatury naukowej.

Seminarium magisterskie (II semestr) przygotowuje studenta do zgłębienia literatury dotyczącej przedmiotu badań, w tym metodologicznej, a następnie przygotowania II rozdziału (metodologicznego) pracy magisterskiej.


Pełny opis:

Celem drugiego semestru seminarium jest zapoznanie się z metodologicznymi podstawami pracy badawczej w naukach społecznych. Student analizuje procedurę postępowania badawczego: wybór problematyki (z uzasadnieniem w świetle aktualnego stanu wiedzy) oraz przedmiotu badań; formułowanie celów i problemów badawczych; sprecyzowanie tematu i tytułu pracy; wybór terenu badań; dobór osób badanych; wybór metod badań; wybór technik badawczych; opracowanie narzędzi badawczych; badania pilotażowe; badania właściwe; opracowanie danych empirycznych i interpretacja wyników badań (wnioskowanie, sformułowanie rozwiązania problemu, refleksja nad rozwiązaniem). Celem semestru drugiego jest przygotowanie rozdziału metodologicznego pracy magisterskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.