Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium (cz.1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-OP-N2-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium (cz.1)
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wysocka, Alicja Żywczok
Prowadzący grup: Ewa Wysocka, Alicja Żywczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenie będzie podlegać zaangażowanie studenta (w tym frekwencja na seminarium) oraz postępy w zakresie: konkretyzowania własnych zainteresowań naukowych, samodzielności związanej z poszukiwaniem i studiowaniem literatury przedmiotu, zaangażowania w przygotowanie pierwszego rozdziału pracy magisterskiej, kultury językowej prezentowanej podczas seminarium, rozwoju naukowego, autoedukacji i samodyscypliny, systematyczności w realizowaniu etapowych celów badawczych.

Jakość pisemnej pracy licencjackiej wyznacza: wybór oryginalnej tematyki pracy związanej z indywidualnymi zainteresowaniami badawczymi oraz specjalnością; poprawne sformułowanie tytułu pracy licencjackiej; umiejętność uzasadnienia naukowego znaczenia podjętej tematyki; poprawność metodologiczna, zawartość merytoryczna (kompletność treściowa, oryginalność, holizm, znajomość aktualnego stanu badań w analizowanym zakresie tematycznym); dojrzałość wypowiedzi pisemnej (umiejętność argumentacji, analizowania, syntezy, porównywania, klasyfikowania, wnioskowania, abstrahowania); dokładność analizy i interpretacji wyników badań; staranność opracowania komputerowego; trafność doboru literatury naukowej.

Seminarium magisterskie (I semestr) przygotowuje studenta do samodzielnego wyboru tematu pracy, sporządzenia bibliografii i zgłębienia literatury dotyczącej przedmiotu badań, w tym metodologicznej, a następnie przygotowania I rozdziału (teoretycznego) pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Celem pierwszego semestru seminarium jest zgłębianie zainteresowań pedagogicznych studentów, by dokonali wyboru tematyki pracy magisterskiej związanej z reprezentowaną specjalnością - pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą. Student przygotowuje zestaw bibliograficzny (zbudowany z monografii naukowych, rozdziałów w monografiach oraz specjalistycznych czasopism naukowych) związany z przedmiotem swych badań a następnie przystępuje do pisania rozdziału pierwszego - teoretycznego. Równocześnie zapoznaje się z metodologicznymi podstawami pracy badawczej w naukach społecznych. Analizuje procedurę postępowania badawczego: wybór problematyki (z uzasadnieniem w świetle aktualnego stanu wiedzy) oraz przedmiotu badań; formułowanie celów i problemów badawczych;

sprecyzowanie tematu i tytułu pracy; wybór terenu badań; dobór osób badanych; wybór metod badań; wybór technik badawczych; opracowanie narzędzi badawczych; badania pilotażowe; badania właściwe; opracowanie danych empirycznych i interpretacja wyników badań (wnioskowanie, sformułowanie rozwiązania problemu, refleksja nad rozwiązaniem).

Uwagi:

Warto wyjaśnić studentom uczęszczającym na seminarium magisterskie podobieństwa i różnice między pracą licencjacką a magisterską oraz zachęcać do wyboru tematyki pracy związanej z przyszłymi planami zawodowymi.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.