Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet - Taniec - w pracy z dzieckiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-OP-N2-16.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fakultet - Taniec - w pracy z dzieckiem
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Zajęcia muzyczno-ruchowe w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Pełny opis:

Przygotowanie pracy zaliczeniowej - scenariusza zajęć muzyczno-ruchowych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Literatura:

Janiszewki M., Muzykoterapia aktywna. Warszawa – Łódź 1993

Koziałło D., Taniec i psychoterapia. Poznań 1999.

Lange R., O istocie tańca i jego przejawach w kulturze. Kraków 1988.

Lazar T., Choreoterapia jako element usprawnienia leczniczego. Wychowanie Fizyczne i Sport 1965, nr.2.

Natanson T., Moc muzyki – Pro Memoria. Wrocław 1998.

Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu w pracy z dziećmi w wieku od 5 lat do 10 lat. Warszawa 1985.

Natanson T., Moc muzyki – Pro Memoria. Wrocław 1998.

Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu w pracy z dziećmi w wieku od 5 lat do 10 lat. Warszawa 1985.

Krzywoń D, Hetmańczyk H., Kraina kreatywności. Sosnowiec 2005

Efekty uczenia się:

K_W07

K_U07

K_U10

K_K01

K_K03

K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Nauczyciel akademicki motywuje do aktywności na zajęciach - grupowa dyskusja,

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną i wliczane są do niej uzyskane przez studentów oceny niedostateczne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.