Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie i terapia przez sztukę

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-OP-S1-05 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie i terapia przez sztukę
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Moduł Wychowanie i terapia przez sztukę realizowany jest w formie wykładowej i ćwiczeniowej. Efekty 1-2 planuje się osiągnąć za pomocą formy ćwiczeniowej, wspomaganej wykładami, natomiast efekt 4 wymaga przede wszystkim pracy własnej studenta.

Pełny opis:

Funkcje wychowawcze sztuki,

2. Społeczne i indywidualne funkcje sztuki

3. Osobotwórcze aspekty sztuki;

4.Sztuka jako „uwznioślanie życia”;

5. Sztuka jako „namiastka” życia;

6. Sztuka jako „sposób życia”;

7. Wychowanie przez sztukę w kształtowaniu postawy „otwartego umysłu”;

8. Procesy wychowania przez sztukę;

9. Zasady wychowania przez sztukę;

10. Etapy wychowania przez sztukę;

11. Wychowanie przez sztukę; ekspresja – jej wartość terapeutyczna;

12. Drama plastyczna w wychowaniu i terapii;

13. Taniec w wychowaniu i terapii ;

14. Terapia zajęciowa; wychowanie przez aktywne uczestnictwo;

15. Teatr w integracji aktywności wielorakich;

16. Film – jako forma kształtowania postaw.

Literatura:

Szuman S. „O sztuce i wychowaniu estetycznym” Warszawa 1975

Wojnar I.„Estetyka i wychowanie” Warszawa 1970

Wojnar I. „Teoria wychowania estetycznego-zarys problematyki”

Warszawa 1976

Baum E. Terapia zajęciowa. Warszawa 2008.

Handford O., Karolak W. Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii. Łódź 2007.

Krauze-Sikorska H. Edukacja przez sztukę. Poznań 2006.

Szuman S. Sztuka dziecka. Warszawa 1990.

Tyszkowa M. Sztuka i dorastanie dziecka. Warszawa-Poznań 1981.

Kaja B. Zarys terapii dziecka. Bydgoszcz 1995.

Klöppel R., Vliex S. Rytmika w wychowaniu i terapii. Warszawa 1995.

Skorek E., Terapia pedagogiczna. Kraków 2004.

Gloton R., Clero C. Twórcza aktywność dziecka. Warszawa 1985.

Kaduson H. Schaefer Ch. Zabawa w psychoterapii. Gdańsk 2003

Szmidt K. Dydaktyka twórczości. Kraków 2003.

Wallon Ph., Cambier A., Engelhart D. Rysunek dziecka. Warszawa 1993.

Konieczna E., Areterapia. Kraków 2003.

Stadnicka J. Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową. Warszawa 1998.

Szafraniec G.Techniki niewerbalne w terapii dzieci. W: Wspomaganie rozwoju. Psychokorekcja. Psychostymulacja. t. III, red. B. Kaja, WSP Bydgoszcz 2000.

Efekty uczenia się:

K_W02

K_W15

K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.Dyskusja, praca w grupach, przygotowanie i prezentacja projektu.Ocena ta jest średnią arytmetyczną za ćwiczenia i wykład. Wliczane są do oceny końcowej modułu uzyskane przez studentów oceny niedostateczne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.