Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-OP-S1-09 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika pracy
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Moduł Pedagogika pracy realizowany jest zarówno w formie wykładowej, jak i ćwiczeniowej. Efekty 1-2 planuje się osiągnąć głównie za pomocą formy wykładowej, efekty 3-4 przez formę ćwiczeniową.

Literatura:

Nowacki T. W.: Praca ludzka. Analiza pojęcia. Radom 2008.

Wiatrowski Z.: Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz 2005.

Wiatrowski Z., Januszko U., Bednarczyk H. (red.): Pedagogika pracy w kontekście integracji europejskiej. Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie podstawową terminologię, którą posługuje się pedagogika pracy.

Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą zasad konstruowania indywidualnego rozwoju zawodowego.

Student potrafi dokonać diagnozy zjawisk społeczno-zawodowych oraz interpretować je w powiązaniu z innymi zjawiskami kulturowymi.

Student posiada umiejętności pracy indywidualnej oraz w zespole, posiada umiejętności organizacyjne umożliwiające realizację zadań pracowniczych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Wilk
Prowadzący grup: Klaudia Maksim-Dąbrowska, Teresa Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen

z ćwiczeń (ocena z kolokwium, opracowanie projektu/scenariusza zajęć oraz aktywności) oraz z wykładu (egzamin). W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.


Pełny opis:

Pedagogika pracy jest subdyscypliną pedagogiki głównym zadaniem jest prowadzenie badań w zakresie realizacji procesu wychowania w kontekście aktywności zawodowej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Wilk
Prowadzący grup: Klaudia Maksim-Dąbrowska, Teresa Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Wilk
Prowadzący grup: Klaudia Maksim-Dąbrowska, Teresa Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen

z ćwiczeń (ocena z kolokwium, opracowanie projektu/scenariusza zajęć oraz aktywności) oraz z wykładu (egzamin). W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.


Pełny opis:

Pedagogika pracy jest subdyscypliną pedagogiki głównym zadaniem jest prowadzenie badań w zakresie realizacji procesu wychowania w kontekście aktywności zawodowej.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Wilk
Prowadzący grup: Teresa Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Wilk
Prowadzący grup: Teresa Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen

z ćwiczeń (ocena z kolokwium, opracowanie projektu/scenariusza zajęć oraz aktywności) oraz z wykładu (egzamin). W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.


Pełny opis:

Pedagogika pracy jest subdyscypliną pedagogiki głównym zadaniem jest prowadzenie badań w zakresie realizacji procesu wychowania w kontekście aktywności zawodowej.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.