Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium (sem. 1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-OP-S1-21 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium (sem. 1)
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Znajomość metodologii badań pedagogicznych.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opracowanie teotetycznych podstaw do prowadzenia badań w wybranym obszarze badawczym związanym ze specjalnością: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz podstaw metodologicznych.

Pełny opis:

Opracowanie postaw teoretycznych wyjaśniających badane zjawiska pedagogiczne.

Opracowanie metodologicznych podstaw badań: przedmiot, cel, typ badań, problematyka badawcza, metody, techniki badawcze i narzędzia badawcze, schemat organizacji i przebiegu badań.

Prowadzenie badań w terenie pod opieką merytoryczną promotora.

Analizy jakościowe, jakościowo- ilościowo zebranego materiału badawczego. Opis, wyjaśnianie, interpretacja badanych zjawisk na podsawie zebranego materiału badawczego w oparciu i odniesieniu do literatury pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej.

Literatura:

Podsawowa:

Denzin N. K, Lincoln Y., S. (red.), Metody badań jakościowych, T I i II, Warszawa PWN, 2009.

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań Zysk i S-ka 2001.

Kruger, H.H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, Gdańsk GWP 2005.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków Impuls, 2007.

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa PWN , 2007.

Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk GWP, 2010.

Palka S., Humanistyczne podejście w badaniach pedagogicznych i praktyce pedagogicznej, [w:] Kubinowski D., Nowak M. (red.): Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Kraków Impuls, 2006.

Pilch T., Bauman Z., Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa Wydawnictwo Akademickie “Żak”, 2002.

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Wyd. Szkolne i Akademickie, Warszawa 2008. 1. Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa PWN, 2008.

Pilch T., T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Podejście ilościowe i jakościowe. Warszawa Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2001.

Gnitecki J., Metodologia badań pedagogicznych, Warszawa Wyd. Szkoła Główna Handlowa 2000.

Grobler A., Metodologia nauk, Kraków Wydawnictwo Znak, 2008.

Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk. Lublin Wydawnictwo KUL, 2005.

Jemielniak D. (red.). Metody badań jakościowych, Warszawa PWN, 2012.

Łobocki M., Metody badań pedagogicznych, Kraków Impuls, 2007.

Maszke A., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Rzeszów, 2004.

Palka S. (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków Wyd. UJ, 1998.

Palka St., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk UJ, 2003.

Uzupełniająca literatura:

Efekty uczenia się:

Napisanie pracy licencjackiej zgodnie z wymogami dla tego typu pracy naukowej. Zdobycie wiedzy w zakresie badanych zjawisk. Nabycie umejętności analizy badanych zjawiski i analizy literatury w odniesieniu do wybranego obszaru badawczego.

Metody i kryteria oceniania:

Systematyczne ocenianie kolejnych kroków w postępowaniu badawczym.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ecler-Nocoń, Katarzyna Krasoń, Agnieszka Majewska-Kafarowska
Prowadzący grup: Beata Ecler-Nocoń, Katarzyna Krasoń, Agnieszka Majewska-Kafarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Krasoń, Krystyna Moczia, Ewa Wysocka
Prowadzący grup: Katarzyna Krasoń, Ewa Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Systematyczne ocenianie kolejnych kroków w postępowaniu badawczym.

Pełny opis:

Opracowanie postaw teoretycznych wyjaśniających badane zjawiska pedagogiczne.

Opracowanie metodologicznych podstaw badań: przedmiot, cel, typ badań, problematyka badawcza, metody, techniki badawcze i narzędzia badawcze, schemat organizacji i przebiegu badań.

Prowadzenie badań w terenie pod opieką merytoryczną promotora.

Analizy jakościowe, jakościowo- ilościowo zebranego materiału badawczego. Opis, wyjaśnianie, interpretacja badanych zjawisk na podstawie zebranego materiału badawczego w oparciu i odniesieniu do literatury pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Przybylska
Prowadzący grup: Irena Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Systematyczne ocenianie kolejnych kroków w postępowaniu badawczym.

Pełny opis:

Opracowanie postaw teoretycznych wyjaśniających badane zjawiska pedagogiczne.

Opracowanie metodologicznych podstaw badań: przedmiot, cel, typ badań, problematyka badawcza, metody, techniki badawcze i narzędzia badawcze, schemat organizacji i przebiegu badań.

Prowadzenie badań w terenie pod opieką merytoryczną promotora.

Analizy jakościowe, jakościowo- ilościowo zebranego materiału badawczego. Opis, wyjaśnianie, interpretacja badanych zjawisk na podstawie zebranego materiału badawczego w oparciu i odniesieniu do literatury pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Michalski
Prowadzący grup: Łukasz Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Systematyczne ocenianie kolejnych kroków w postępowaniu badawczym.

Pełny opis:

Opracowanie postaw teoretycznych wyjaśniających badane zjawiska pedagogiczne.

Opracowanie metodologicznych podstaw badań: przedmiot, cel, typ badań, problematyka badawcza, metody, techniki badawcze i narzędzia badawcze, schemat organizacji i przebiegu badań.

Prowadzenie badań w terenie pod opieką merytoryczną promotora.

Analizy jakościowe, jakościowo- ilościowo zebranego materiału badawczego. Opis, wyjaśnianie, interpretacja badanych zjawisk na podstawie zebranego materiału badawczego w oparciu i odniesieniu do literatury pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Majewska-Kafarowska, Monika Sulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.