Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet - Plastykoterapia – terapia przez sztuki plastyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-R-N2-21.1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fakultet - Plastykoterapia – terapia przez sztuki plastyczne
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Moduł fakultatywny 1 oraz 2 (wybierane z 10 propozycji) zawierają treści mające ukazać specyfikę danej specjalności. Wszystkie, przedstawione efekty kształcenia planuje się osiągnąć za pomocą ćwiczeniowej formy kształcenia. Celem modułów fakultatywnych jest zaznajomienie studentów ze specyfiką poszczególnych specjalności na kierunku Pedagogika.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiadomości dotyczących umiejętności projektowania oraz organizowania interesujących, twórczych i rozwijających zajęć plastyczno-technicznych dla dzieci i młodzieży oraz kształtowanie umiejętności poszukiwania i organizowania informacji z zakresu terapii przez sztuki plastyczne.

Program przedmiotu obejmuje następujące treści : funkcje wychowawcze sztuki, wychowanie przez sztukę; ekspresja – jej wartość terapeutyczna; drama plastyczna w wychowaniu i terapii; osobotwórcze aspekty sztuki; terapia zajęciowa; wychowanie przez aktywne uczestnictwo.

Literatura:

Baum E. Terapia zajęciowa. Warszawa 2008.

Gloton R., Clero C. Twórcza aktywność dziecka. Warszawa 1985.

Handford O., Karolak W. Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii. Łódź 2007.

Kaduson H. Schaefer Ch. Zabawa w psychoterapii. Gdańsk 2003.

Krauze-Sikorska H. Edukacja przez sztukę. Poznań 2006.

Szuman S. Sztuka dziecka. Warszawa 1990.

Szuman S. O sztuce i wychowaniu estetycznym. Warszawa 1969.

Szmidt K. Dydaktyka twórczości. Kraków 2003.

Tyszkowa M. Sztuka i dorastanie dziecka. Warszawa-Poznań 1981.

Wallon Ph., Cambier A., Engelhart D. Rysunek dziecka. Warszawa 1993.

Efekty uczenia się:

K_W15

K_U02

K_U11

K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Nauczyciel akademicki motywuje do aktywności na zajęciach -grupowa dyskusja

Praca pisemna - temat związany ze specyfiką przedmiotów fakultatywnych (scenariusz zajęć, esej, recenzja, sprawozdanie, raport itd.)

Nauczyciel akademicki motywuje do aktywności na zajęciach -grupowa dyskusja

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.