Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium (sem. 1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-R-S1-21 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium (sem. 1)
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych, student musie mieć zaliczone poprzednie semestry

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu poznanie problematyki, ktorą w przyszlości student będzie się zajmowal w pracy dyplomowej - problemów profilaktyki spolecznej, resocjalizaji, patologii spolecznej i historii resocjalizacji.

Następnie student opracowuje zestaw literetury, dokonyje wyboru problematyki badawczej i pracowuje konspekt pracy. Na tej podstawie opracowuje narzedzia badawcze, prowadzi badania i je opracowuje w formie pisemnej, oraz przedstawia wnioski i sugestie pedagogiczne

Pełny opis:

Student wykorzystuje wiedzę kierunkową oraz wiedzę z metodologii, korzysta z sugestii promotora oraz uczestniczy w dyskusjach na semnarium

Literatura:

Literetura kierunkowa oraz z metodologii, w porozumieniu z promotorem

Efekty uczenia się:

Student ma na za zadanie poznaść zbadać i opisać wraz z wnioskami określony wycinek rzeczywistości pedaqgogicznej

Metody i kryteria oceniania:

Ważne jest etepowe przygotowywanie literatyry, narzędzi badawczych i prowadzenie badań zakończone napisaniem pracy licencjackiej

Praktyki zawodowe:

Praktyka zawodowa i zajęcia w terenie pozwalają na lepsze rozeznanie w badanej problematyce, wybor tematu i formulowanie wniosków

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kosek-Nita, Agata Rzymełka-Frąckiewicz, Ewa Syrek
Prowadzący grup: Bogumiła Kosek-Nita, Monika Noszczyk-Bernasiewicz, Agata Rzymełka-Frąckiewicz, Ewa Syrek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena za pierwszy semestr seminarium zostanie ustalona na podstawie realizacji następujących wymagań:

Określenie tematu pracy (celu i przedmiotu pracy oraz problemów badawczych);

stworzenie bazy bibliograficznej do rozdziału teoretycznego i metodologicznego.

Pełny opis:

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy odnośnie warsztatu naukowego i metodologii badań pedagogicznych w zakresie niezbędnym do przygotowania przez studenta pracy dyplomowej. Zapoznanie studentów z zasadami realizowania prac dyplomowych. Udzielanie pomocy w wyborze tematu oraz opracowywaniu koncepcji badawczej. Zwracanie uwagi na umiejętność analizy treści literatury i syntetycznego wnioskowania

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.