Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet - Przemoc wobec dzieci – charakter zjawisk i interwencji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-R-S2-16.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fakultet - Przemoc wobec dzieci – charakter zjawisk i interwencji
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Podejmowane zagadnienia dotyczące problemu przemocy wobec dzieci obejmują: istotę rozumienia problemu i formy przemocy wobec dzieci, występowanie problemu dawniej i dziś, jego przyczyny i uwarunkowania, jego znaczenie indywidualne (konsekwencje) oraz społeczne, a także podejmowane będą kwestie dotyczące diagnozowania, reagowania i interweniowania na sytuacje przemocy wobec dzieci z odniesieniem do międzynarodowych standardów i regulacji prawnych. Podejmowane również będą kwestie lokalnego systemu ochrony dzieci przed przemocą oraz instytucji i innych agend społecznych zajmujących się problemem jaki i społecznej edukacji jako formy profilaktyki jego występowania.

Pełny opis:

1. Istota zjawiska przemocy wobec dzieci – przegląd definicji i ich uwarunkowania. Formy i przejawy krzywdzenia dzieci

2. Występowania zjawiska /zachowań przemocy nad dziećmi w społecznej historii i współcześnie. Rozmiary zjawiska i sposoby ich określania

3. Znaczenia zjawiska przemocy i zaniedbywania dzieci – konsekwencje indywidualne i społeczne

4. Uwarunkowania przemocy wobec dzieci, czynniki ryzyka występowania zjawiska

5. Rozwój działań społecznych wobec problemu przemocy wobec dzieci. Międzynarodowe i krajowe źródła standardów działań ochrony dzieci.

6. Standardy działań ochrony dzieci przed krzywdzeniem – założenia, kierunki i poziomy działań

7. Lokalne systemy ochrony dzieci przed krzywdzeniem – wielosektorowe działania zintegrowane. Przykłady programów ograniczania zjawiska

Literatura:

Brian Corby, Child Abuse; Toward a knowledge base, Open University Press (3ed); Glasgow 2006

The APSAC Handbook on child maltreatment. Second Edition, Ed. J. Myers et all, Sage Publications, London-New Delhi 2002

P.S.Pinheiro, World report on violence against children

http://www.unicef.org/violencestudy/reports.html

E.Jarosz, Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna. Katowice 2008 i 2009

E.Jarosz, Dom który krzywdzi, Katowice 2001

E.Jarosz, Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, Warszawa 2008

K.Browne, M.Herbert, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Warszawa 1999

S.Forward, Toksyczni rodzice, Warszawa 1992

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 10 czerwca 2010 roku

Czasopismo „Dziecko Krzywdzone. Teoria Badania Praktyka” (www.dzieckokrzywdzone.pl)

Strony www. : FDN, Rzecznik Praw Dziecka, Niebieska Linia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Efekty uczenia się:

Student rozumie istotę przemocy wobec dzieci, w tym przemocy w wychowaniu, zna różne formy i przejawy zjawiska. Zna i rozumie jej uwarunkowania, zna konsekwencje przemocy wobec dzieci oraz standardy ochrony dzieci przed przemocą na poziomie międzynarodowym i krajowym. Student zna możliwości i specyfikę interwencji w sytuacje przemocy nad dzieckiem.

Student potrafi rozpoznawać zachowania i sytuacje przemocy wobec dziecka, potrafi dokonywać diagnozy przypadków przemocy oraz podejmować decyzje dotyczące kierunku interwencji

Rozumie i potrafi realizować współprace w ramach diagnozy i interwencji oraz rozumie i jest wrażliwy na trudne kwestie etyczne dotyczące diagnozowania i reagowania na problem przemocy wobec dzieci

Metody i kryteria oceniania:

ocenianiu ( gratyfikacjom - punkty) podlega aktywność studenta na zajęciach - prezentowanie zagadnień, udział w dyskusjach problemowych, rozwiązywanie przypadków problemowych.

Student wykonuje projekt zaliczeniowy - poster, plakat broszura o problemie przemocy wobec dzieci, w którym znajdują się elementy wiedzy w obszarze kwestii: istota, znaczenie, przyczyny, reagowanie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.