Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura popularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-R-S2-23 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura popularna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Literatura:

- Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1995.

- Sulima R., Antropologia codzienności, Kraków 2000.

- Krajewski M.K., Kultury kultury popularnej, Poznań 2003.

- Gobanklas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa-Kraków 1999.

- Fiske j., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław 1999.

- Jakubowski W., Edukacja w świecie kultury popularnej, Kraków 2006.

- Storey J., Studia kulurowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, tłum. J. Barański, Kraków 2003.

- Plesner Ł.A., Piękne kobiety, pejzaże i zwierzęta. Czyli kicz w reklamie telewizyjnej, [w:] Niedyskretny urok kiczu, (red.) G. Stachówna, Kraków 1997.

- Calpes J., Skuteczna reklama, Kraków 2001.

Efekty uczenia się:

Student powinien posiadać orientację w najważniejszych zagadnieniach kultury współczesnej, tożsamości kulturowej w społeczeństwie globalnym. Uwrażliwienie na specyfikę, mechanizmy i wartości kultury masowej. Powinien znać miejsce kultury masowej/popularnej w obszarze kultury współczesnej.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana będzie prezentacja zgodnie z zadanym tematem, wyczerpująca literaturę przedmiotu i zawierająca aplikację filmową. Aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kosek-Nita
Prowadzący grup: Bogumiła Kosek-Nita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Bardzo dobry - student bardzo dobrze przygotowuje prezentację i jest aktywny na zajęciach, bierze udział w dyskusji.

Dobry - przygotowuje prezentację na zadany temat i jest aktywny na zajęciach.

Dostateczny - student nie wyczerpuje literatury dotyczącej tematu i opracowuje temat pobieżnie.

Niedostateczny - student nie przygotowuje prezentacji, lub jego prezentacja jest niezgodna z zadanym tematem.


Pełny opis:

Zapoznanie studentów z probelmatyką kultury masowej i popularnej, zwrócenie uwagi na rolę współczesnych mediów w edukacji i rozwoju człowieka. Podkreślenie znaczenia reklamy we współczesnej kulturze. Wpływ kultury masowej i popularnej na styl życia i wartości współczesnego człowieka.

Uwagi:

Student aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach, przygotowując prezentacje na określony temat

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kosek-Nita
Prowadzący grup: Bogumiła Kosek-Nita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kosek-Nita
Prowadzący grup: Bogumiła Kosek-Nita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kosek-Nita
Prowadzący grup: Bogumiła Kosek-Nita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Wilk
Prowadzący grup: Teresa Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Bardzo dobry - student bardzo dobrze przygotowuje prezentację i jest aktywny na zajęciach, bierze udział w dyskusji.

Dobry - przygotowuje prezentację na zadany temat i jest aktywny na zajęciach.

Dostateczny - student nie wyczerpuje literatury dotyczącej tematu i opracowuje temat pobieżnie.

Niedostateczny - student nie przygotowuje prezentacji, lub jego prezentacja jest niezgodna z zadanym tematem.


Pełny opis:

Zapoznanie studentów z probelmatyką kultury masowej i popularnej, zwrócenie uwagi na rolę współczesnych mediów w edukacji i rozwoju człowieka. Podkreślenie znaczenia reklamy we współczesnej kulturze. Wpływ kultury masowej i popularnej na styl życia i wartości współczesnego człowieka.

Uwagi:

Student aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach, przygotowując prezentacje na określony temat

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.