Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium (cz.3)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-REW-S2-12.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium (cz.3)
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Stankowska
Prowadzący grup: Natalia Stankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenia cząstkowe z poszczególnych etapów badawczych przypisanych semestrom studiów: wyłonienie obszarów badawczych; przygotowanie koncepcji; analizy teoretyczne; interpretacje i analizy empiryczne; przyjęcie pracy.

Pełny opis:

Treści programowe:

Zagadnienia metodologii badań pedagogicznych. ( Przedmiot badań, problematyka badawcza, założenia badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze, zasady dostosowania procedur badań do przedmiotu badań, zmienne i wskaźniki oraz miary, organizacja i przebieg badań, kryteria doboru próby badawczej;

Seminaria problemowe dostosowane do przyjętych tematów prac;

Zapoznanie studentów z informacjami zawartymi w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80 z dnia 26 września 2000 r.);

Konsultacje problemowe w oparciu o literaturę przedmiotu ( teoretyczne, metodologiczne, empiryczne).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowak, Sabina Pawlik
Prowadzący grup: Anna Nowak, Małgorzata Satoła, Iwona Wendreńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenia cząstkowe z poszczególnych etapów badawczych przypisanych dla bieżącego semestru studiów. Elementem uwzględnianym w ostatecznej ocenie będzie również dotrzymywanie przez studenta wyznaczonych terminów, udział w konsultacjach seminaryjnych zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz rzetelność w realizacji zadań. W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z seminarium, która musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Seminarium to moduł kształcenia, realizowany przez 4 semestry. Po każdym semestrze student powinien osiągnąć, specyficzne dla każdego semestru modułu, efekty kształcenia. Przedstawione efekty planuje się osiągnąć w seminaryjnej formie kształcenia oraz ukierunkowanej pracy własnej studenta.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowak, Sabina Pawlik
Prowadzący grup: Stanisław Juszczyk, Anna Nowak, Ewa Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenia cząstkowe z poszczególnych etapów badawczych przypisanych dla bieżącego semestru studiów. Elementem uwzględnianym w ostatecznej ocenie będzie również dotrzymywanie przez studenta wyznaczonych terminów, udział w konsultacjach seminaryjnych zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz rzetelność w realizacji zadań. W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z seminarium, która musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Seminarium to moduł kształcenia, realizowany przez 4 semestry. Po każdym semestrze student powinien osiągnąć, specyficzne dla każdego semestru modułu, efekty kształcenia. Przedstawione efekty planuje się osiągnąć w seminaryjnej formie kształcenia oraz ukierunkowanej pracy własnej studenta.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Krasoń, Anna Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.