Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specyfika pracy służby więziennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-RT-S1-SPSW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specyfika pracy służby więziennej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jurczyk
Prowadzący grup: Marcin Jurczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu to składowa ocen cząstkowych ze wszystkich form

zajęć realizowanych w ramach modułu (przy czym każda z ocen nie może być

niższa niż dostateczna wszystkie efekty muszą być zaliczone na co najmniej

najniższym dopuszczonym poziomie);

Ocena końcowa z modułu uwzględnia ocenę z egzaminu (A1) oraz ocenę z ćwiczeń (B1) dzieloną przez dwa, według wzoru A1+B1 /2.

W przypadku nieotrzymania pozytywnej oceny w terminie pierwszym (A1/B1), do oceny końcowej z modułu dolicza się ocenę z ćwiczeń/egzaminu z terminu poprawkowego A2/B2 według wzoru A1+A2+B1+B2/4.

Pełny opis:

Charakterystyka współczesnych problemów pracy służby więziennej w aspekcie organizacyjno-prawnym, interpersonalnym.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)