Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie wobec zmiany społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-S2-OP-06 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie wobec zmiany społecznej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Moduł Wychowanie wobec zmiany społecznej realizowany jest zarówno w formie wykładowej, jak i ćwiczeniowej.

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Wychowanie wobec problemów związanych z przemianą współczesnej rodziny;

2. Kryzysy i zagrożenia egzystencjalne współczesnego człowieka;

3. Pop-tożsamość współczesnego młodego człowieka;

4. Media - zagrożenie czy szansa rozwoju społeczeństwa informacyjnego;

5. Nowe rynki pracy wyzwaniem edukacyjnym dla współczesnej szkoły;

6. Rozwój tożsamości człowieka wobec problemu wielokulturowości: kultura własna - kultura drugiego człowieka;

7. Feminizm w wychowaniu, wychowanie wobec prądów feministycznych;

8. Edukacja wobec kultury świata supermarketów.

Literatura:

K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńskiego w ponowoczesnym świecie, Nomos, kraków 2002;

Z. Bauman, Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Warszawa 2007;

W. Brzeziński, L.Witkowski, Edukacja wobec zmiany społecznej, Poznań-Toruń 1994;

F. Fukuyama, Koniec człowieka, Krakó 2005;

J. Habermas, Przyszłość natury ludzkiej, Warszawa 2003;

Z. Melosik, Tożsamość, ciało i włądza, Poznań-Toruń 1996;

C.M. Renzetti, D.J.Curran, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Warszawa 2005;

W.Szawczuk (red.), W kręgu edukacyjnych zadań i możliwości, Olsztyn 2004;

F.W.Wawro (red.), Problemy współczesnej młodzieży w ujęciu nauk społecznych, Lublin 2006;

Efekty uczenia się:

Student wykazuje szeroką orientację w różnych sposobach powiązań społeczno-kulturowo-ekonomicznych wpływających na realizację procesu edukacyjnego;

Student wie, jak zmiany społeczne (w zakresie np. biotechnologii) wpływają na proces edukacji w zakresie jej normy i patologii;

Student potrafi wykorzystać wiedzę pedagogiczną do analizy i interpretacji problemów związanych ze zmianą społeczną;

Student potrafi na podstawie diagnozy sytuacji społeczno-kulturowo-ekonomicznej podjąć próbę opracowania celów wychowawczych;

Metody i kryteria oceniania:

egzamin, prezentacja, poster (oceniana będzie znajomość poruszanych na zajęciach zagadnień i umiejętność ustosunkowania się do nich w kontekście wychowania).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ecler-Nocoń
Prowadzący grup: Beata Ecler-Nocoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej z oceny z eseju egzaminacyjnego (zgodnie z wytycznymi do oceny podanymi w module) i oceny z zaliczeniowej prezentacji wybranego zagadnienia na ćwiczeniach.

Pełny opis:

Jak przy opisie wykładów i ćwiczeń.

Uwagi:

Brak uwag.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ecler-Nocoń
Prowadzący grup: Beata Ecler-Nocoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ecler-Nocoń
Prowadzący grup: Beata Ecler-Nocoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ecler-Nocoń
Prowadzący grup: Beata Ecler-Nocoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.