Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE005Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Pełny opis:

reści wykładów i ćwiczeń obejmują następujące zagadnienia. Pedagogika jako dyscyplina naukowa. Kontrowersje wokół rozumienia i uprawiania pedagogiki ogólnej. Wychowanie wśród innych procesów kształcenia człowieka. Źródła wiedzy pedagogicznej. Nurty i orientacje w pedagogice współczesnej. Pedagogika i edukacja wobec problemów współczesnego życia.

Literatura:

S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993.

Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, t. 1, Warszawa 2003.

J. Kostkiewicz (red.), Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej, Stalowa Wola 1997.

T. Kukołowicz, M. Nowak (red.), Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, Lublin 1997.

W. Okoń, Wizerunki sławnych pedagogów polskich, Warszawa 2000.

S. Palka (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1998.

T. Hejnicka - Bezwińska(red.), Pedagogika ogólna, tradycja - teraźniejszość - nowe wyzwania, Bydgoszcz 1995.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)