Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE013
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria wychowania
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Pełny opis:

Status metodologiczny teorii wychowania. Cele, istota i własności wychowania. Metafizyczne, antropologiczne i aksjologiczne podstawy wychowania. Teorie rozwoju człowieka. Odkrywanie i konstruowanie tożsamości osobowej. Myślenie filozoficzne jako metoda wewnętrznej transformacji. Wolna wola i motywacja w wychowaniu. Pedagogiczny efekt pogranicza. Dialog i mechanizmy komunikacji w procesie wychowania. Socjalizacja i wpływy środowisk wychowawczych. Metody wychowania. Teoria wychowania intelektualnego. Teoria wychowania moralnego. Mity i utopie wychowawcze. Znaczenie kultury europejskiej w wychowaniu. Problem wychowania w cywilizacji technicznej.

Literatura:

Ablewicz K., Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej, Kraków 2003

Brühlmeier A., Edukacja humanistyczna, Kraków 2000

Gałkowski S., Rozwój i odpowiedzialność. Antropologiczne podstawy koncepcji wychowania moralnego, Lublin 2003

Gutek G., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk 2003

Hessen S., Podstawy pedagogiki, Warszawa 1997

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2003

Pedagogika (red.) Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003, t. II

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998

Szołtysek A., Filozofia pedagogiki, Katowice 2003

Witkowski L., Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność, Warszawa 1997

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)