Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy edukacji artystycznej - muzyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE105W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy edukacji artystycznej - muzyka
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Pełny opis:

: Elementy muzyki, dźwięk jako zjawisko akustyczne - jego cechy. Rytm, wartości nut i pauz, pojęcie metrum, rodzaje tatów, znaki chromatyczne. Interwały. Budowa gamy durowej i molowej (triada harmoniczna), pojęcie formy muzycznej. Elementy budowy utworu muzycznego. Pojęcie historii muzyki, jej umowny podział (chronologiczny) na epoki i style, związki z innymi dziedzinami sztuki. Czytane nut na instrumentach szkolnych (flet prosty sopranowy, dzwonki chromatyczne). Triada harmoniczna - zapis. Wykonanie na instrumentach, budowa gam durowych i molowych. Opanowanie ich gry na instrumentach muzycznych. Próby samodzielnej improwizacji melodycznej w oparciu o testy z literatury dziecięcej. Opanowanie głosem i na instrumencie muzycznym melodii wybranych piosenek z repertuaru klas I-III. Opanowanie głosem i na instrumencie muzycznym melodii wybranych piosenek z repertuaru przedszkola. Próby zapisania łatwych układów rytmicznych i melodycznych (dyktando). Układanie melodii w formie AB, ABA, ronda i wariacji. Opracowanie i wykonanie układów ruchowych i tanecznych do piosenek i utworów instrumentalnych. Czytanie nut a'vista (dzwonki, flet, instrument klawiszowy). Nauka melodii w układzie wielogłosowym i unisono. Opracowanie i nauka prostych akompaniamentów do poznanych utworów, doskonalenie gry na dzwonkach i flecie. Teoretyczne podstawy wychowania muzycznego w powiązaniu z psychologią rozwojową i psychologią muzyki. Systemy wychowania muzycznego: E. Dalcroze'a, C. Orffa, Z. Kodaly'a, E. Gordona. Metody i formy pracy nauczyciela na zajęciach zintegrowanych z muzyką: odtwórstwo, twórczość dziecięca. Wypracowanie umiejętności doboru repertuaru muzycznego i ćwiczeń dla osiągnięcia zamierzonego celu. Kryteria oceny pracy i postępów ucznia.

Literatura:

Burowska Z.: Wprowadzenie w kulturę muzyczną. Warszawa 1991

Lipska E., Przychodzińska M.: Muzyka w nauczaniu początkowym. Metodyka. Warszawa 1991

Malko D.: Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu. Warszawa 1990

Przychodzińska-Kaciczak M.: Wychowanie muzyczne. Idee - treści - kierunki rozwoju. Warszawa 1989

Smoczyńska-Nachtman U.: Kalendarz muzyczny w przedszkolu. Warszawa 1988

Suświłło M.: Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej. Olsztyn 2001

Wesołowski F.: Zasady muzyki. Warszawa 2001

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.