Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE204S Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Pełny opis:

Statystyka opisowa: miary tendencji centralnych, miary dyspersji, miary asymetrii. Wnioskowanie statystyczne: zasady wnioskowania statystycznego: hipotezy statystyczne, weryfikacja hipotez, wniosek statystyczny, poziom istotności, rozkład normalny; analiza korelacji zjawisk: szeregi korelacyjne, wykresy korelacyjne, tablice korelacyjne, współczynniki korelacji; parametryczne testy istotności różnic: test t-Studenta, test F Fishera, test t Morgana, test Kołmogorowa, test Z; testy nieparametryczne: test Chi-kwadrat rozkładów empirycznych i teoretycznych, test niezależności Chi-kwadrat

Literatura:

Ferguson G.A., Takane Y.: Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. PWN Warszawa 1997.

Juszczyk S.: Statystyka dla pedagogów. Zarys wykładu. A. Marszałek, Toruń 2001.

Juszczyk S., Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice 2005.

Krajewska A.: Statystyka dla pedagogów. Wybrane zagadnienia. Białystok 1999.

Lewicki Cz.: Zbiór zadań ze statystyki dla pedagogów. Rzeszów 1998.

Łaniec J.D.: Elementy statystyki dla pedagogów. WSP Olsztyn, 1994.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.