Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PELWI010
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia wychowania
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Przedm. obowiązk. - 1 sem.pedagogiki, specj.zintegr. eduk. wczesnoszkol. i edukacja informat./s.I.s/
Przedmioty do średniej za 1 i 2 sem, pedag. /dz. lic.inf./
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Pełny opis:

:Praktyka wychowawcza w okresie prehistorycznym. Rozwój teorii pedagogicznej i edukacji w starożytnej Grecji, Rzymie i Izraelu; Średniowieczne dziedzictwo organizacyjne i ideowe w edukacji; Kształtowanie się nowożytnej pedagogiki w dobie renesansu i baroku; Oświeceniowa doktryna pedagogiczna. Reformy oświatowe XVIII wieku; Sytuacja oświatowa na ziemiach polskich w dobie zaborów. Romantyczna i pozytywistyczna myśl pedagogiczna; Przemiany społeczne i oświatowe drugiej poł. XIX w.; Nurt nowego wychowania; Kształtowanie się pedagogiki i zróżnicowanie koncepcji wychowawczych w XX w.; Edukacja w II Rzeczypospolitej; Szkolnictwo i wychowanie w okresie okupacji hitlerowskiej i sowieckiej; Kształtowanie się sytemu oświatowego w PRL.

Literatura:

1. Chmaj L., Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa 1963

2. Kot S., Historia wychowania, Warszawa 1994, t. I-II

3. Litak S., Historia wychowania, Kraków 2004, t. I

4. Możdżeń S., Historia wychowania 1795-1918, Kielce 2000

5. Możdżeń S., Historia wychowania 1918-1945, Kielce 2000

6. Wołoszyn S., Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, Warszawa 1969

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)