Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do pedagogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PELWP011.1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pedagogiki
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Przedm. obowiązk. - 1 sem.pedagogiki,specj.zintegr.eduk.wczesnoszkol. i wychowanie przedszkolne/sIs/
Przedmioty do średniej za 1 i 2 sem, pedag. /dz. lic.przedszk/
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Pełny opis:

: Pedagogika jako nauka (specyfika humanistyki; status metodologiczny pedagogiki; relacje: pedagogika-wychowanie, teoria-praktyka; struktura dyscypliny; nauki pomocnicze; odmiany wiedzy o wychowaniu; procesy składowe edukacji; metody badań pedagogicznych). Teoretyczność i praktyczność pedagogiki (doświadczenie naturalne; specjalizacja; racjonalność instrumentalna; deficyt teoretyczności pedagogiki). Kategorie centralne pedagogiki (znaczenie terminów: wychowanie, kształcenie, edukacja, tożsamość, podmiotowość i in.; istota sytuacji wychowawczych; warstwowa teoria wychowania). Tożsamość pedagogiki (pedagogika jako nauka antropologiczna; człowiek w społeczeństwie masowym i czasach płynnej nowoczesności; aksjologiczne podstawy pedagogiki; mityczny i racjonalny aspekt pedagogiki; konsekwencje pedagogiczne stanowisk filozoficznych i ideologicznych).

Literatura:

1. Ablewicz K., Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej, Kraków 2003.

2. Alternatywy myślenia o/dla edukacji (red.) Z. Kwieciński, Warszawa 2000.

3. Gutek G., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk 2003.

4. Hessen S., Podstawy pedagogiki, Warszawa 1997.

5. Kunowski S., Podstawy pedagogiki współczesnej, Warszawa 1993.

6. Pedagogika (red.) Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003, t. I-II.

7. Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998.

8. Szołtysek A., Filozofia pedagogiki, Katowice 2003.

9. Witkowski L., Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność, Warszawa 1997.

10. Wprowadzenie do pedagogiki (red.) T. Jaworska, R. Leppert, Kraków 2001.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.