Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologiczne podstawy zachowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-NM-002 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologiczne podstawy zachowania
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. psychologii /wieczorowe mag./
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łaszczyca
Prowadzący grup: Andrzej Kędziorski, Bartosz Łozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z wyników osiągniętych przez studenta podczas całego cyklu zajęć (z uwzględnieniem jako składnika ważonego ocen z spontaniczną aktywność studenta: krótkie doniesienia naukowe, referaty uzgodnione z prowadzącym)

Pełny opis:

Moduł „Biologiczne Podstawy Zachowania” zawiera treści związane z podstawami fizjologii człowieka i nauk neurobehawioralnych, ze szczególnym podkreśleniem podstawowych praw rządzących czynnościami życiowymi człowieka i jego zachowaniem, i odniesieniem do podstaw psychologii. Treści kształcenia obejmują:

Biologiczne koncepcje człowieka – miejsce człowieka w świecie żywym i podstawowe cechy psychobiologiczne wyróżniające człowieka. Analiza czynności komórek jako podstawy czynności organizmu (w tym: neuron, przewodnictwo, przekaźnictwo chemiczne, regulacja hormonalna). Podstawy genetyki molekularnej i populacyjnej i elementy genetyki zachowania. Analiza podstawowych mechanizmów zachowania (psychofizjologiczne aspekty zachowania). Zarys neuroanatomii funkcjonalnej zwierząt i człowieka (w tym: w tym budowa i czynności struktur korowych i podkorowych, narządy zmysłów). Ogólna charakterystyka czynności neuropsychicznych: spostrzeganie, czujność i wzbudzenie, pamięć i mechanizmy warunkowania, napędy i emocje, reagowanie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łaszczyca
Prowadzący grup: Jacek Francikowski, Andrzej Kędziorski, Bartosz Łozowski, Elżbieta Szulińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z wyników osiągniętych przez studenta podczas całego cyklu zajęć (z uwzględnieniem jako składnika ważonego ocen z spontaniczną aktywność studenta: krótkie doniesienia naukowe, referaty uzgodnione z prowadzącym)

Pełny opis:

Moduł „Biologiczne Podstawy Zachowania” zawiera treści związane z podstawami fizjologii człowieka i nauk neurobehawioralnych, ze szczególnym podkreśleniem podstawowych praw rządzących czynnościami życiowymi człowieka i jego zachowaniem, i odniesieniem do podstaw psychologii. Treści kształcenia obejmują:

Biologiczne koncepcje człowieka – miejsce człowieka w świecie żywym i podstawowe cechy psychobiologiczne wyróżniające człowieka. Analiza czynności komórek jako podstawy czynności organizmu (w tym: neuron, przewodnictwo, przekaźnictwo chemiczne, regulacja hormonalna). Podstawy genetyki molekularnej i populacyjnej i elementy genetyki zachowania. Analiza podstawowych mechanizmów zachowania (psychofizjologiczne aspekty zachowania). Zarys neuroanatomii funkcjonalnej zwierząt i człowieka (w tym: w tym budowa i czynności struktur korowych i podkorowych, narządy zmysłów). Ogólna charakterystyka czynności neuropsychicznych: spostrzeganie, czujność i wzbudzenie, pamięć i mechanizmy warunkowania, napędy i emocje, reagowanie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łaszczyca
Prowadzący grup: Andrzej Kędziorski, Bartosz Łozowski, Marta Sawadro, Elżbieta Szulińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

jak podano w informacjach podstawowych

Pełny opis:

jak podano w informacjach podstawowych

Uwagi:

jak podano w informacjach podstawowych

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łaszczyca
Prowadzący grup: Bartosz Łozowski, Marta Sawadro, Elżbieta Szulińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Pozytywna ocena ustalana jako średnia arytmetyczna ocen z wszystkich form aktywności z nieuwzględnieniem dodatkowej punktacji za formy samodzielnej aktywności studenta, przy spełnieniu warunku obecności na zajęciach.

Szczegółowe zasdy zamieszczone są w regulaminie przedmiotu i w materiałach na stronie z materiałami dydaktycznymi oraz przedstawione przez prowadzącego zajęcia.

(http://www.ip.us.edu.pl/?fo_id=4655 (Dydaktyka - Materiały))


Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, usystematyzowanie i ugruntowanie podstawowych wiadomości na temat fizjologii człowieka oraz koncepcji biologicznych, które są niezbędne do studiowania zagadnień neurobiologii współczesnej. Zakres tematyczny obejmuje: zasady tworzenia nauki i testowania twierdzeń i praw w naukach przyrodniczych, podstawowe zasady i prawa rządzące funkcjonowanie istot żywych naukowych, podstawowe procesy biochemiczne, podstawy genetyki, podstawy wiadomości o płci, rozmnażaniu i rozwoju człowieka, zarys neuroanatomii funkcjonalnej, budowę i czynności narządów zmysłów oraz efektorów autonomicznych i somatycznych, podstawowe mechanizmy reagowania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.