Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot ogólnokształcący 2 - Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-NM-021 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot ogólnokształcący 2 - Socjologia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. psychologii /wieczorowe mag./
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wróblewski
Prowadzący grup: Piotr Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin pisemny, test złożony z otwartych pytań. Warunkiem zaliczenie jest uzyskanie co najmniej 50% punktów

Pełny opis:

Moduł ma na celu zaznajomienie studentów z narzędziami opisu rzeczywistości w kategoriach socjologicznych (pojęciami, ramami teoretycznyymi i podejściem empirycznym). Student powinien zdobyć wiedzę na temat głównych problemów, którymi zajmuje się socjologia jako nauka pograniczna dla psychologii. Oprócz orientacji w teorii i badaniach socjologicznych student powinien posiąść umiejętność integrowania wiedzy socjologicznej i psychologicznej i wykorzystywania jej w analizie i rozwiązywaniu problemów, pojawiających się zarówno w sferze badań naukowych, jak i działalności praktycznej. W odniesieniu do kompetencji student powinien być przygotowany do efektywnego porozumiewania się i współpracy z socjologami na bazie rozumienia języka socjologii, jej specyfiki i przydatności do rozwiązywania problemów z obszaru różnych dziedzin psychologii.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wróblewski
Prowadzący grup: Piotr Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin pisemny, test złożony z otwartych pytań. Warunkiem zaliczenie jest uzyskanie co najmniej 50% punktów

Pełny opis:

Moduł ma na celu zaznajomienie studentów z narzędziami opisu rzeczywistości w kategoriach socjologicznych (pojęciami, ramami teoretycznyymi i podejściem empirycznym). Student powinien zdobyć wiedzę na temat głównych problemów, którymi zajmuje się socjologia jako nauka pograniczna dla psychologii. Oprócz orientacji w teorii i badaniach socjologicznych student powinien posiąść umiejętność integrowania wiedzy socjologicznej i psychologicznej i wykorzystywania jej w analizie i rozwiązywaniu problemów, pojawiających się zarówno w sferze badań naukowych, jak i działalności praktycznej. W odniesieniu do kompetencji student powinien być przygotowany do efektywnego porozumiewania się i współpracy z socjologami na bazie rozumienia języka socjologii, jej specyfiki i przydatności do rozwiązywania problemów z obszaru różnych dziedzin psychologii.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wróblewski
Prowadzący grup: Piotr Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Trafne i wyczerpujące odpowiedzi na otwarte pytania cząstkowe postawione w teście egzaminu pisemnego, które reguluje treść zdania pytajnego.

Student otrzyma pozytywną ocenę jeżeli otrzyma 50% punktów z sumy punktów możliwych do zdobycia. Można otrzymać następujące pozytywne oceny: 3 (dostateczny), 3,5 (dostateczny plus), 4 (dobry), 4,5 (dobry plus), 5 (bardzo dobry).

Po zajęciu wyznaczonego przez prowadzącego miejsca w sali egzaminacyjnej i rozdaniu druków egzaminacyjnych studenci piszą test, którzy trwa 25 minut.

Pełny opis:

Wykład:

1.Twierdzenie Thomasa.

Dostarczenie wiedzy o podstawowym twierdzeniu socjologicznym, które wiąże się z definicją sytuacji i określane jest jako „samospełniające się proroctwo”. Kształtowanie wrażliwości na różny kontekst kulturowy związany z interpretacjami procesów społecznych za pomocą twierdzenia Thomasa.

2.Etyka protestancka i kapitalizm racjonalny.

Wyrobienie umiejętności analizy związków między religią i gospodarką na przykładzie klasycznego działa Maxa Webera. Kształtowanie zdolności dotyczącej uwzględnienia różnych sfer funkcjonowania małych grup społecznych.

3.Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze.

Przygotowanie do posługiwania się socjologicznym pojęciem kultury i ukazanie poszczególnych obszarów kultury. Dostarczenie wiedzy o podstawowych pojęciach związanych z kulturą.

4.Teoria zachowań autodestrukcyjnych. Samobójstwo.

Wyposażenie w wiedzę o socjologicznej teorii zachowań autodestrukcyjnych, typologii samobójstw i procesów wpływających na współczynnik samobójstw w populacji. Uwrażliwienie na ocenę przyczyn i sposobów zapobiegania samobójstw w społeczeństwie polskim. Wyrobienie umiejętności analizy danych statystycznych.

5.Fenomen mody. Socjologia i psychologia mody.

Przekazanie wiedzy o modzie rozumianej jako forma naśladownictwa oraz przedstawienie teorii związanych uznanych za klasyczne w obrębie socjologii mody.

6.Teorie konfliktu. Kryzys karaibski.

Przygotowanie do analizy zjawisk przy zastosowaniu perspektywy konfliktowej. Kształtowanie umiejętności regulacji zjawisk konfliktowych.

7.Teoria narodu.

Przedstawienie dylematów teorii narodu oraz podanie zakresu znaczeniowego terminów - naród, grupa etniczna, nacjonalizm, proces epigenezy narodu.

8.Socjologia i psychologia relacjach miedzy jednostką-osobą a społeczeństwem.

Kształtowanie umiejętności opisu zachowań człowieka z perspektywy dramaturgicznej. Wyrobienie zdolności przedstawienia funkcjonowania człowieka zgodnie z teoriami socjologii humanistycznej. Wyjaśnienie dyrektywy metodologicznej wskazującej, że fakty społeczne należy traktować jak rzeczy.

Uwagi:

Literatura obowiązkowa:

Max Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Lublin 1994, s. 145-197.

Daniel Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. Warszawa 1994, s. 68-210.

Emil Durkheim, Samobójstwo. Warszawa 2006, s. 194-204, s. 217-256, s. 264-273, 274-288, 329-350.

Janusz Mucha, Konflikt społeczny, w: Encyklopedia Socjologii, t. 2, Warszawa 1999, s. 63-70.

Peter L. Berger, Zaproszenie do socjologii, Warszawa 1988.

Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Jach
Prowadzący grup: Łukasz Jach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z egzaminu pisemnego.

Pełny opis:

Moduł ma na celu zaznajomienie studentów z narzędziami opisu rzeczywistości w kategoriach socjologicznych (pojęciami, ramami

teoretycznyymi i podejściem empirycznym). Student powinien zdobyć wiedzę na temat głównych problemów, którymi zajmuje się

socjologia jako nauka pograniczna dla psychologii. Oprócz orientacji w teorii i badaniach socjologicznych student powinien posiąść

umiejętność integrowania wiedzy socjologicznej i psychologicznej i wykorzystywania jej w analizie i rozwiązywaniu problemów,

pojawiających się zarówno w sferze badań naukowych, jak i działalności praktycznej. W odniesieniu do kompetencji student powinien

być przygotowany do efektywnego porozumiewania się i współpracy z socjologami na bazie rozumienia języka socjologii, jej specyfiki i

przydatności do rozwiązywania problemów z obszaru różnych dziedzin psychologii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.