Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka psychologii sądowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-NM-031 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka psychologii sądowej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 sem. psychologii /wieczorowe mag./
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piekacz
Prowadzący grup: Maciej Bożek, Anna Piekacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu z przedmiotu. Egzamin w formie pisemnej w sesji egzaminacyjnej.

Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu


Zbiorczy test wiedzy zawierający wielostopniowy modułowy system walidacji efektów kształcenia. Składają się na niego pytania zamknięte wielokrotnego wyboru. Elementy zakładające uzupełnianie wolnych pól a także zestaw pytań otwartych sprawdzający znajomość definicji.


17-15 bdb

14 1/2 plus dobry

14-13 dobry

12 1/2 plus dostateczny

12-10 dostateczny


5 (bdb) – znakomita wiedza w zakresie zrealizowanych treści programowych.

4,5 (db +) – bardzo dobra wiedza w zakresie zrealizowanych treści programowych.

4,0 (db) – dobra wiedza w zakresie zrealizowanych treści programowych.

3,5 (dst +) – zadowalająca wiedza w zakresie zrealizowanych treści programowych,

ale ze znacznymi niedociągnięciami.

3,0 (dst) – zadowalająca wiedza w zakresie zrealizowanych treści programowych,

ale z licznymi błędami.

2,0 (ndst) – niezadowalająca wiedza w zakresie zrealizowanych treści programowych


Uzyskanie 3 plusów z pytań zadanych podczas wykładów podwyższa ocenę o ½ stopnia


Pełny opis:

Związki psychologii z prawem.

Rys historyczny psychologii sądowej, pionierskie badania w subdyscyplinie w kraju i na świecie.

Przedmiot i zadania psychologii sądowej i psychologii i prawa, profesjonalne role psychologa sądowego.

Zadania w działalności praktycznej psychologa sądowego, obszary opiniodawstwa psychologiczno-sądowego

Specyfika diagnozy biegłego sądowego psychologa (pojęcia: diagnoza w opiniodawstwie sądowym, ekspertyza, opinia sądowa. Metodologiczny model psychologicznego opiniodawstwa sądowego. Społeczno – praktyczny wymiar diagnozy biegłego sądowego

Specyfika ekspertyzy w sprawach rodzinnych i nieletnich: diagnoza zachowań przestępczych i paraprzestępczych, podstawowe mechanizmy kryminogenezy, pojęcie „nieletniego” i adolescenta „zagrożonego demoralizacją”, konteksty formułowania opinii w sprawach o przysposobienie.

Rodzaj i charakter problemów pojawiających się w opiniodawstwie sądowym, przesłuchania świadków w różnym wieku.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piekacz
Prowadzący grup: Maciej Bożek, Anna Piekacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu z przedmiotu. Egzamin w formie pisemnej w sesji egzaminacyjnej.

Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu


Zbiorczy test wiedzy zawierający wielostopniowy modułowy system walidacji efektów kształcenia. Składają się na niego pytania zamknięte wielokrotnego wyboru. Elementy zakładające uzupełnianie wolnych pól a także zestaw pytań otwartych sprawdzający znajomość definicji.


17-15 bdb

14 1/2 plus dobry

14-13 dobry

12 1/2 plus dostateczny

12-10 dostateczny


5 (bdb) – znakomita wiedza w zakresie zrealizowanych treści programowych.

4,5 (db +) – bardzo dobra wiedza w zakresie zrealizowanych treści programowych.

4,0 (db) – dobra wiedza w zakresie zrealizowanych treści programowych.

3,5 (dst +) – zadowalająca wiedza w zakresie zrealizowanych treści programowych,

ale ze znacznymi niedociągnięciami.

3,0 (dst) – zadowalająca wiedza w zakresie zrealizowanych treści programowych,

ale z licznymi błędami.

2,0 (ndst) – niezadowalająca wiedza w zakresie zrealizowanych treści programowych


Uzyskanie 3 plusów z pytań zadanych podczas wykładów podwyższa ocenę o ½ stopnia


Pełny opis:

Związki psychologii z prawem.

Rys historyczny psychologii sądowej, pionierskie badania w subdyscyplinie w kraju i na świecie.

Przedmiot i zadania psychologii sądowej i psychologii i prawa, profesjonalne role psychologa sądowego.

Zadania w działalności praktycznej psychologa sądowego, obszary opiniodawstwa psychologiczno-sądowego

Specyfika diagnozy biegłego sądowego psychologa (pojęcia: diagnoza w opiniodawstwie sądowym, ekspertyza, opinia sądowa. Metodologiczny model psychologicznego opiniodawstwa sądowego. Społeczno – praktyczny wymiar diagnozy biegłego sądowego

Specyfika ekspertyzy w sprawach rodzinnych i nieletnich: diagnoza zachowań przestępczych i paraprzestępczych, podstawowe mechanizmy kryminogenezy, pojęcie „nieletniego” i adolescenta „zagrożonego demoralizacją”, konteksty formułowania opinii w sprawach o przysposobienie.

Rodzaj i charakter problemów pojawiających się w opiniodawstwie sądowym, przesłuchania świadków w różnym wieku.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piekacz
Prowadzący grup: Anna Piekacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu z przedmiotu. Egzamin w formie pisemnej w sesji egzaminacyjnej.

Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu


Zbiorczy test wiedzy zawierający wielostopniowy modułowy system walidacji efektów kształcenia. Składają się na niego pytania zamknięte wielokrotnego wyboru. Elementy zakładające uzupełnianie wolnych pól a także zestaw pytań otwartych sprawdzający znajomość definicji.


17-15 bdb

14 1/2 plus dobry

14-13 dobry

12 1/2 plus dostateczny

12-10 dostateczny


5 (bdb) – znakomita wiedza w zakresie zrealizowanych treści programowych.

4,5 (db +) – bardzo dobra wiedza w zakresie zrealizowanych treści programowych.

4,0 (db) – dobra wiedza w zakresie zrealizowanych treści programowych.

3,5 (dst +) – zadowalająca wiedza w zakresie zrealizowanych treści programowych,

ale ze znacznymi niedociągnięciami.

3,0 (dst) – zadowalająca wiedza w zakresie zrealizowanych treści programowych,

ale z licznymi błędami.

2,0 (ndst) – niezadowalająca wiedza w zakresie zrealizowanych treści programowychPełny opis:

Przedmiot i zadania psychologii sądowej. Definicje

Związki psychologii z prawem. Charakter relacji klient/pacjent – terapeuta vs. badany – biegły sądowy

Rys historyczny psychologii sądowej, pionierskie badania w subdyscyplinie w kraju i na świecie.

Psychologia a prawo:

Działania w zakresie pracy wykrywczej (profilowanie, prowadzenie czynności operacyjnych, postępowanie z ofiarami przestępstw)

Prowadzenie czynności procesowych przesłuchanie świadków i oskarżonych (czynność okazania, wykrywanie kłamstw, ocena wiarygodności dowodów osobowych)

Mediacje (podstawowe zasady mediacji, Kodeks Etyczny Mediatora, mediacje w sprawach

karnych, cywilnych, rodzinnych i nieletnich, standardy mediacji, przebieg procesu mediacji)

Opiniodawstwo sądowe Specyfika diagnozy biegłego sądowego psychologa (pojęcia: diagnoza w opiniodawstwie sądowym, ekspertyza, opinia sądowa)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rode
Prowadzący grup: Wiola Friedrich, Magdalena Rode
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bożek
Prowadzący grup: Maciej Bożek, Wiola Friedrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu przybliżenie słuchaczowi roli i obrazu psychologii sądowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.