Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPS_M04_Psychologiczne mechanizmy kryminogenezy nieletnich (zagadnienia szczegółowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-NM-232 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPS_M04_Psychologiczne mechanizmy kryminogenezy nieletnich (zagadnienia szczegółowe)
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. psychologii /wiecz. mag./
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Przedmiot podsumowuje wiedzę studentów z zakresu kryminogenezy nieletnich oraz pozwala na przyjrzenie się bardziej złożonym jej przejawom i efektom.

Pełny opis:

Przedmiot jest warsztatowo zorientowanym kursem służącym rozwojowi umiejętności poprawnego diagnozowania osób nieletnich w sytuacjach związanych z kwestiami sądowymi. Specyfika okresu rozwojowego w którym znajdują się probanci wymusza konieczność dokładnego przyjrzenia się szczegółowym kwestią i rodzajom przestępstw jakie mogą popełniać omawiane przez nas kategorie osób. Studenci w ramach realizowanego przedmiotu poznają partykularne charakterystyki poszczególnych rodzajów zachowań inkryminowanych jak i zostają uwrażliwieni na pułapki diagnostyczne pojawiające się w związku z diagnozą.

Literatura:

Nowak, A., Wysocka, E., (2001). Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. Katowice: Wyd. UŚ.

Pytka, L. (2000). Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: APS

Rode, M. (2013). Style Myślenia Przestępczego. Podstawy teoretyczne i diagnostyczne. Warszawa: Difin

Stanik, J.M., Urban, B. (2007). Resocjalizacja. Warszawa: PWN

Stanik, J.M (2013). Psychologia Sądowa. Warszawa: PWN

Urban, B. (2000). Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków: Wyd. UJ.

Urban, B. (2001), Osobowościowe i społeczne predykatory zachowań przestępczych. (w:) Urban, B. (red.) Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka. Kraków, Wyd. UJ.

Walters, G. D. (2007). Predicting institutional adjustment with the Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles composite scales: Replication and extension. Legal and Criminological Psychology, 12, 69–81

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu przedmiotu posiada wiedzę w zakresie genezy i przebiegu szczególnych form patologii dotyczących nieletnich. Ma umiejętności w doborze testów i przeprowadzaniu badania psychologiczno - sądowego na okoliczności związane z procesualną charakterystyką nieletnich. Posiada kompetencje pozwalające nawiązać poprawny kontakt diagnostyczny w zależności od konkretnej sytuacji badanego i rzetelnie przeanalizować uzyskane wyniki badań psychologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Analizy przypadków, praca w grupach, prezentacje multimedialne, gry symulacyjne.

Ocena końcowa na podstawie analizy przypadku wykonywanej na zajęciach w formie pisemnej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piekacz
Prowadzący grup: Anna Piekacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Analiza przypadku wykonywana na zajęciach. Każda jednostka zajęciowa przebiega według harmonogramu: omówienie zagadnień z zadanej literatury, praca w podgrupach w oparciu o teczkę nieletniego. Na ostatnich zajęciach studenci w podgrupach zaprezentują opracowaną sylwetkę danego nieletniego.

Na ustalonych zajęciach pod koniec semestru przeprowadzony zostanie test wiedzy, sprawdzony po napisaniu testu przez wszystkich studentów.

Ocena umiejętności stworzenia adekwatnej i kompletnej ilustracji kryminologicznej zgodnie z informacjami podanymi w dokumentach danego nieletniego (adekwatny i kompletny opis ocena bdb, nieadekwatny i niekompletny ocena ndst

Uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi w teście wiedzy ocena dst

Obecność na zajęciach (1 dopuszczalna nieobecność nieusprawiedliwiona); każdą kolejną nieobecność należy nadrobić podczas dyżuru – przed kolokwium zaliczeniowym – warunek dopuszczenia do testu

Skrócony opis:

Przedmiot podsumowuje wiedzę studentów z zakresu kryminogenezy nieletnich oraz pozwala na przyjrzenie się bardziej złożonym jej przejawom i efektom.

Pełny opis:

Przedmiot jest warsztatowo zorientowanym kursem służącym rozwojowi umiejętności poprawnego diagnozowania osób nieletnich w sytuacjach związanych z kwestiami sądowymi. Specyfika okresu rozwojowego w którym znajdują się probanci wymusza konieczność dokładnego przyjrzenia się szczegółowym kwestiom i rodzajom przestępstw jakie mogą popełniać omawiane przez nas kategorie osób. Studenci w ramach realizowanego przedmiotu poznają partykularne charakterystyki poszczególnych rodzajów zachowań inkryminowanych jak i zostają uwrażliwieni na pułapki diagnostyczne pojawiające się w związku z diagnozą.

Literatura:

Nowak, A., Wysocka, E., (2001). Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. Katowice: Wyd. UŚ.

Pytka, L. (2000). Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: APS

Rode, M. (2013). Style Myślenia Przestępczego. Podstawy teoretyczne i diagnostyczne. Warszawa: Difin

Stanik, J.M., Urban, B. (2007). Resocjalizacja. Warszawa: PWN

Stanik, J.M (2013). Psychologia Sądowa. Warszawa: PWN

Urban, B. (2000). Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków: Wyd. UJ.

Urban, B. (2001), Osobowościowe i społeczne predykatory zachowań przestępczych. (w:) Urban, B. (red.) Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka. Kraków, Wyd. UJ.

Walters, G. D. (2007). Predicting institutional adjustment with the Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles composite scales: Replication and extension. Legal and Criminological Psychology, 12, 69–81

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Analiza przypadku wykonywana na zajęciach. Każda jednostka zajęciowa przebiega według harmonogramu: omówienie zagadnień z zadanej literatury, praca w podgrupach w oparciu o teczkę nieletniego. Na ostatnich zajęciach studenci w podgrupach zaprezentują opracowaną sylwetkę danego nieletniego.

Na ustalonych zajęciach pod koniec semestru przeprowadzony zostanie test wiedzy, sprawdzony po napisaniu testu przez wszystkich studentów.

Ocena umiejętności stworzenia adekwatnej i kompletnej ilustracji kryminologicznej zgodnie z informacjami podanymi w dokumentach danego nieletniego (adekwatny i kompletny opis ocena bdb, nieadekwatny i niekompletny ocena ndst

Uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi w teście wiedzy ocena dst

Obecność na zajęciach (1 dopuszczalna nieobecność nieusprawiedliwiona); każdą kolejną nieobecność należy nadrobić podczas dyżuru – przed kolokwium zaliczeniowym – warunek dopuszczenia do testu

Skrócony opis:

Przedmiot podsumowuje wiedzę studentów z zakresu kryminogenezy nieletnich oraz pozwala na przyjrzenie się bardziej złożonym jej przejawom i efektom.

Pełny opis:

Przedmiot jest warsztatowo zorientowanym kursem służącym rozwojowi umiejętności poprawnego diagnozowania osób nieletnich w sytuacjach związanych z kwestiami sądowymi. Specyfika okresu rozwojowego w którym znajdują się probanci wymusza konieczność dokładnego przyjrzenia się szczegółowym kwestiom i rodzajom przestępstw jakie mogą popełniać omawiane przez nas kategorie osób. Studenci w ramach realizowanego przedmiotu poznają partykularne charakterystyki poszczególnych rodzajów zachowań inkryminowanych jak i zostają uwrażliwieni na pułapki diagnostyczne pojawiające się w związku z diagnozą.

Literatura:

Nowak, A., Wysocka, E., (2001). Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. Katowice: Wyd. UŚ.

Pytka, L. (2000). Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: APS

Rode, M. (2013). Style Myślenia Przestępczego. Podstawy teoretyczne i diagnostyczne. Warszawa: Difin

Stanik, J.M., Urban, B. (2007). Resocjalizacja. Warszawa: PWN

Stanik, J.M (2013). Psychologia Sądowa. Warszawa: PWN

Urban, B. (2000). Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków: Wyd. UJ.

Urban, B. (2001), Osobowościowe i społeczne predykatory zachowań przestępczych. (w:) Urban, B. (red.) Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka. Kraków, Wyd. UJ.

Walters, G. D. (2007). Predicting institutional adjustment with the Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles composite scales: Replication and extension. Legal and Criminological Psychology, 12, 69–81

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.