Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologiczne podstawy zachowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-002 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologiczne podstawy zachowania
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Babczyńska, Alina Kafel, Piotr Łaszczyca, Bartosz Łozowski, Elżbieta Szulińska, Monika Tarnawska
Prowadzący grup: Agnieszka Babczyńska, Alina Kafel, Bartosz Łozowski, Elżbieta Szulińska, Monika Tarnawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z ocen uzyskanych podczas weryfikacji postępów odbywającej się co tydzień, na bieżących zajęciach. Dodatkowo, na zasadzie średniej ważonej doliczane są do średniej oceny za spontaniczną aktywność własną studenta, polegającą na prezentacji krótkich (ok. 2 min) doniesień naukowych (na tematy związane z przedmiotem) lub uzgodnionych z prowadzącym referatów (maks.10 minut). Wymagana jest obecność i zaliczenie wszystkich jednostek zajęć (usprawiedliwiona nieobecność nie zwalnia z zaliczenia materiału opuszczonych zajęć). Weryfikacja postępów odbywa się w formie testów zamkniętych/otwartych zadań (czas ok. 15 minut) w zakresie tematyki poprzednich i bieżących zajęć, z nawiązaniem do całości materiału dotychczas opracowanego. W przypadku czterech wariantów odpowiedzi w teście zamkniętych zadań - 67% wykonania jako minimum zaliczenia. Zadania ukierunkowane są na odtworzenie i i interpretację wiedzy, a także rozwiązanie prostych problemów z wykorzystaniem poznanych praw. W przypadku zadań otwartych - minimum 33% wykonania. Szczegółowy harmonogram testów zgodny z powyższymi zasadami ustala prowadzący grupę na początkowych zajęciach.

Pełny opis:

Moduł „Biologiczne Podstawy Zachowania” zawiera treści związane z podstawami fizjologii człowieka i nauk neurobehawioralnych, ze szczególnym podkreśleniem podstawowych praw rządzących czynnościami życiowymi człowieka i jego zachowaniem, i odniesieniem do podstaw psychologii. Treści kształcenia obejmują:

Biologiczne koncepcje człowieka – miejsce człowieka w świecie żywym i podstawowe cechy psychobiologiczne wyróżniające człowieka. Analiza czynności komórek jako podstawy czynności organizmu (w tym: neuron, przewodnictwo, przekaźnictwo chemiczne, regulacja hormonalna). Podstawy genetyki molekularnej i populacyjnej i elementy genetyki zachowania. Analiza podstawowych mechanizmów zachowania (psychofizjologiczne aspekty zachowania). Zarys neuroanatomii funkcjonalnej zwierząt i człowieka (w tym: w tym budowa i czynności struktur korowych i podkorowych, narządy zmysłów). Ogólna charakterystyka czynności neuropsychicznych: spostrzeganie, czujność i wzbudzenie, pamięć i mechanizmy warunkowania, napędy i emocje, reagowanie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Babczyńska, Alina Kafel, Piotr Łaszczyca, Bartosz Łozowski, Elżbieta Szulińska, Monika Tarnawska
Prowadzący grup: Agnieszka Babczyńska, Jacek Francikowski, Alina Kafel, Andrzej Kędziorski, Piotr Łaszczyca, Bartosz Łozowski, Elżbieta Szulińska, Monika Tarnawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z ocen uzyskanych podczas weryfikacji postępów odbywającej się co tydzień, na bieżących zajęciach. Dodatkowo, na zasadzie średniej ważonej doliczane są do średniej oceny za spontaniczną aktywność własną studenta, polegającą na prezentacji krótkich (ok. 2 min) doniesień naukowych (na tematy związane z przedmiotem) lub uzgodnionych z prowadzącym referatów (maks.10 minut). Wymagana jest obecność i zaliczenie wszystkich jednostek zajęć (usprawiedliwiona nieobecność nie zwalnia z zaliczenia materiału opuszczonych zajęć). Weryfikacja postępów odbywa się w formie testów zamkniętych/otwartych zadań (czas ok. 15 minut) w zakresie tematyki poprzednich i bieżących zajęć, z nawiązaniem do całości materiału dotychczas opracowanego. W przypadku czterech wariantów odpowiedzi w teście zamkniętych zadań - 67% wykonania jako minimum zaliczenia. Zadania ukierunkowane są na odtworzenie i i interpretację wiedzy, a także rozwiązanie prostych problemów z wykorzystaniem poznanych praw. W przypadku zadań otwartych - minimum 33% wykonania. Szczegółowy harmonogram testów zgodny z powyższymi zasadami ustala prowadzący grupę na początkowych zajęciach.

Pełny opis:

Moduł „Biologiczne Podstawy Zachowania” zawiera treści związane z podstawami fizjologii człowieka i nauk neurobehawioralnych, ze szczególnym podkreśleniem podstawowych praw rządzących czynnościami życiowymi człowieka i jego zachowaniem, i odniesieniem do podstaw psychologii. Treści kształcenia obejmują:

Biologiczne koncepcje człowieka – miejsce człowieka w świecie żywym i podstawowe cechy psychobiologiczne wyróżniające człowieka. Analiza czynności komórek jako podstawy czynności organizmu (w tym: neuron, przewodnictwo, przekaźnictwo chemiczne, regulacja hormonalna). Podstawy genetyki molekularnej i populacyjnej i elementy genetyki zachowania. Analiza podstawowych mechanizmów zachowania (psychofizjologiczne aspekty zachowania). Zarys neuroanatomii funkcjonalnej zwierząt i człowieka (w tym: w tym budowa i czynności struktur korowych i podkorowych, narządy zmysłów). Ogólna charakterystyka czynności neuropsychicznych: spostrzeganie, czujność i wzbudzenie, pamięć i mechanizmy warunkowania, napędy i emocje, reagowanie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łaszczyca
Prowadzący grup: Jacek Francikowski, Alina Kafel, Andrzej Kędziorski, Bartosz Łozowski, Marta Sawadro, Elżbieta Szulińska, Dorian Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

jak podano w informacjach podstawowych

Pełny opis:

jak podano w informacjach podstawowych

Uwagi:

jak podano w informacjach podstawowych

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łaszczyca
Prowadzący grup: Agnieszka Babczyńska, Jacek Francikowski, Alina Kafel, Bartosz Łozowski, Marta Sawadro, Monika Tarnawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Pozytywna ocena ustalana jako średnia arytmetyczna ocen z wszystkich form aktywności z nieuwzględnieniem dodatkowej punktacji za formy samodzielnej aktywności studenta, przy spełnieniu warunku obecności na zajęciach.

Szczegółowe zasady zamieszczone są w regulaminie przedmiotu i w materiałach na stronie z materiałami dydaktycznymi oraz przedstawione przez prowadzącego zajęcia.

(http://www.ip.us.edu.pl/?fo_id=4655 (Dydaktyka - Materiały))

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, usystematyzowanie i ugruntowanie podstawowych wiadomości na temat fizjologii człowieka oraz koncepcji biologicznych, które są niezbędne do studiowania zagadnień neurobiologii współczesnej. Zakres tematyczny obejmuje: zasady tworzenia nauki i testowania twierdzeń i praw w naukach przyrodniczych, podstawowe zasady i prawa rządzące funkcjonowanie istot żywych naukowych, podstawowe procesy biochemiczne, podstawy genetyki, podstawy wiadomości o płci, rozmnażaniu i rozwoju człowieka, zarys neuroanatomii funkcjonalnej, budowę i czynności narządów zmysłów oraz efektorów autonomicznych i somatycznych, podstawowe mechanizmy reagowania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.