Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot ogólnokształcący 2 - Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-021 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot ogólnokształcący 2 - Socjologia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Pełny opis:

1. Twierdzenie Thomasa.

2. Typy panowania, biurokracja, racjonalizacja prawa.

3. Etyka protestancka i kapitalizm racjonalny.

4. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze.

5. Typy samobójstw.

6. Samobójstwa w Polsce.

7. Fenomen mody.

8. Teorie konfliktu. Kryzys karaibski.

9. Elity.

10. Teoria narodu.

11. Teoria grup odniesienia.

12. Teoria anomii.

13. Społeczeństwo jako dramat.

14. Społeczeństwo w człowieku. Nurt humanistyczny.

15. Człowiek w społeczeństwie. Nurt pozytywistyczny.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Robert K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 1982, s. 462-275, s. 284-334, s. 195-222.

Max Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin 1994, s. 145-197.

Daniel Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa 1994, s. 68-210.

Emile Durkheim, Samobójstwo, Warszawa 2006, s. 194-204, s. 217-256, s. 264-273, s. 274-288, s. 329-350.

Janusz Mucha, Konflikt społeczny, w: Encyklopedia Socjologii, t. 2, Warszawa 1999, s. 63-70.

Literatura uzupełniająca:

Zdzisław Krasnodębski, M. Weber, Warszawa 1999.

Maria Jarosz, Samobójstwa. Ucieczka przegranych, Warszawa 2004.

Georg Simmel, Pisma socjologiczne, Warszawa 2006.

Krzysztof Pomian, Europa i jej narody, Warszawa 1992.

Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku, Antonina Kłoskowska (red.), Wrocław 1991.

Peter L. Berger, Zaproszenie do socjologii, Warszawa 1988.

Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Trafne i wyczerpujące odpowiedzi na otwarte pytania cząstkowe postawione w teście egzaminacyjnym.

Pozytywną ocenę jest wystawiana jeżeli wynik z testu stanowi 50% punktów z sumy punktów możliwych do zdobycia. Można otrzymać następujące pozytywne oceny: 3 (dostateczny), 3,5 (dostateczny plus), 4 (dobry), 4,5 (dobry plus), 5 (bardzo dobry).

Po zajęciu wyznaczonego przez prowadzącego miejsca w sali egzaminacyjnej i rozdaniu druków egzaminacyjnych studenci piszą test, który trwa 30 minut.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wróblewski
Prowadzący grup: Piotr Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Trafne i wyczerpujące odpowiedzi na otwarte pytania cząstkowe postawione w teście egzaminacyjnym.

Pozytywną ocenę jest wystawiana jeżeli wynik z testu stanowi 50% punktów z sumy punktów możliwych do zdobycia. Można otrzymać następujące pozytywne oceny: 3 (dostateczny), 3,5 (dostateczny plus), 4 (dobry), 4,5 (dobry plus), 5 (bardzo dobry).

Po zajęciu wyznaczonego przez prowadzącego miejsca w sali egzaminacyjnej i rozdaniu druków egzaminacyjnych studenci piszą test, który trwa 30 minut.

Pełny opis:

Moduł ma na celu zaznajomienie studentów z narzędziami opisu rzeczywistości w kategoriach socjologicznych (pojęciami, ramami teoretycznyymi i podejściem empirycznym). Student powinien zdobyć wiedzę na temat głównych problemów, którymi zajmuje się socjologia jako nauka pograniczna dla psychologii. Oprócz orientacji w teorii i badaniach socjologicznych student powinien posiąść umiejętność integrowania wiedzy socjologicznej i psychologicznej i wykorzystywania jej w analizie i rozwiązywaniu problemów, pojawiających się zarówno w sferze badań naukowych, jak i działalności praktycznej. W odniesieniu do kompetencji student powinien być przygotowany do efektywnego porozumiewania się i współpracy z socjologami na bazie rozumienia języka socjologii, jej specyfiki i przydatności do rozwiązywania problemów z obszaru różnych dziedzin psychologii.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wróblewski
Prowadzący grup: Piotr Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Trafne i wyczerpujące odpowiedzi na otwarte pytania cząstkowe postawione w teście egzaminacyjnym.

Pozytywną ocenę jest wystawiana jeżeli wynik z testu stanowi 50% punktów z sumy punktów możliwych do zdobycia. Można otrzymać następujące pozytywne oceny: 3 (dostateczny), 3,5 (dostateczny plus), 4 (dobry), 4,5 (dobry plus), 5 (bardzo dobry).

Po zajęciu wyznaczonego przez prowadzącego miejsca w sali egzaminacyjnej i rozdaniu druków egzaminacyjnych studenci piszą test, który trwa 30 minut.

Pełny opis:

Moduł ma na celu zaznajomienie studentów z narzędziami opisu rzeczywistości w kategoriach socjologicznych (pojęciami, ramami teoretycznyymi i podejściem empirycznym). Student powinien zdobyć wiedzę na temat głównych problemów, którymi zajmuje się socjologia jako nauka pograniczna dla psychologii. Oprócz orientacji w teorii i badaniach socjologicznych student powinien posiąść umiejętność integrowania wiedzy socjologicznej i psychologicznej i wykorzystywania jej w analizie i rozwiązywaniu problemów, pojawiających się zarówno w sferze badań naukowych, jak i działalności praktycznej. W odniesieniu do kompetencji student powinien być przygotowany do efektywnego porozumiewania się i współpracy z socjologami na bazie rozumienia języka socjologii, jej specyfiki i przydatności do rozwiązywania problemów z obszaru różnych dziedzin psychologii.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wróblewski
Prowadzący grup: Piotr Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Jach
Prowadzący grup: Łukasz Jach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z egzaminu pisemnego.

Pełny opis:

Moduł ma na celu zaznajomienie studentów z narzędziami opisu rzeczywistości w kategoriach socjologicznych (pojęciami, ramami

teoretycznyymi i podejściem empirycznym). Student powinien zdobyć wiedzę na temat głównych problemów, którymi zajmuje się

socjologia jako nauka pograniczna dla psychologii. Oprócz orientacji w teorii i badaniach socjologicznych student powinien posiąść

umiejętność integrowania wiedzy socjologicznej i psychologicznej i wykorzystywania jej w analizie i rozwiązywaniu problemów,

pojawiających się zarówno w sferze badań naukowych, jak i działalności praktycznej. W odniesieniu do kompetencji student powinien

być przygotowany do efektywnego porozumiewania się i współpracy z socjologami na bazie rozumienia języka socjologii, jej specyfiki i

przydatności do rozwiązywania problemów z obszaru różnych dziedzin psychologii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.