Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-061 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem modułu jest przybliżenie uczestnikom zajęć obsługi oprogramowania biurowego ze szczególnym uwzględnieniem arkuszy kalkulacyjnych i edytorów tekstu. W trakcie ćwiczeń studenci nabędą m.in. umiejętność tworzenia i formatowania tabel przestawnych, tworzenia baz danych, przygotowywania prezentacji multimedialnych i profesjonalnych dokumentów tekstowych. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pisania raportów z badań, tworzenia oraz organizowania baz danych wyników uzyskiwanych w trakcie badań, a także prezentacji wyników.

Pełny opis:

1. Praca z edytorami tekstu: tworzenie i formatowanie tekstu; przygotowywanie artykułów, raportów w oparciu o standardy edytorskie; przygotowywanie podpisów, indeksów, spisów (ilustracji, tabel, etc.); formatowanie poszczególnych sekcji dokumentu (wstawianie sekcji, modyfikowanie nagłówków i stopek w zależności od sekcji); korzystanie z korespondencji seryjnej; opcje autokorekty i ich modyfikowanie; korzystanie z opcji recenzji; wstawianie obiektów na przykładzie Microsoft Equation;

2. Arkusze kalkulacyjne: tworzenie tabel; funkcje tekstowe i logiczne; tworzenie i formatowanie wykresów; importowanie danych zewnętrznych; formatowanie warunkowe (tworzenie i modyfikowanie reguł formatowania).

3. Przeszukiwanie elektronicznych baz czasopism.

4. Podstawowe zasady tworzenia prezentacji multimedialnych.

5. Podstawowe zasady pracy w STATISTICA

Literatura:

Tomaszewska-Adamarek A., (2007). ABC Word 2007 PL. Gliwice, Wydawnictwo Helion.

Walkenbach J., (2007). Excel 2007 PL. Biblia. Gliwice, Wydawnictwo Helion.

Pomoc pakietu MS Office.

Efekty uczenia się:

Umiejętność wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych do tworzenia baz danych, raportów oraz wykonywania analiz danych (korzystając z wbudowanych funkcji, dodatku Analysis Tool Pak; tabele przestawne).

Umiejętność przygotowania profesjonalnych dokumentów tekstowych zgodnych ze standardami edytorskimi (swobodne posługiwanie się stylami, formatami w zależności od sekcji dokumentu, itd.).

Umiejętność przygotowania profesjonalnych prezentacji multimedialnych

Znajomość zasad tworzenia i działania baz danych.

Umiejętność usprawniania własnej pracy poprzez wykorzystywanie dostępnych w pakietach biurowych narzędzi – korespondencji seryjnej, opcji autokorekty, importowania danych zewnętrznych, tworzenia hiperłączy.

Metody i kryteria oceniania:

Na początku każdego spotkania (prócz pierwszego) student otrzymuje zadanie, którego realizacja związana jest z wykazaniem się umiejętnościami, ćwiczonymi na poprzednich zajęciach.

Za każdy element student może otrzymać liczbę punktów określoną w nawiasach w opisie wymagań merytorycznych sylabusa. Ocena końcowa ustalona jest wg sumy punktów, uzyskanych za zaliczenia poszczególnych zadań:

60%-67%: dost

68%-75%: dost +

76%-83%: db

84%-91%: db +

92%-100%: bdb

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Janowski
Prowadzący grup: Maciej Janowski, Janusz Siwiorek, Agnieszka Skorupa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena na podstawie sumy punktów, uzyskanych za wykonanie testów zaliczeniowych na poszczególnych zajęciach, wg przelicznika:

60%-67%: dost

68%-75%: dost +

76%-83%: db

84%-91%: db +

92%-100%: bdb

Pełny opis:

Edytor tekstu:

a. wstawianie spacji nierozdzielającej, podziału stron, tabulatorów, nagłówka i stopki, numeracji stron, przypisów, hiperłączy

b. formatowanie akapitu, stylu, listy wielopoziomowej, marginesów (opcja marginesy lustrzane)

c. praca z obiektami: wstawianie obiektów graficznych i ich grupowanie

d. zasady opisywania tabel i rysunków

e. korzystanie z opcji autokorekty, automatycznego dzielenia wyrazów, przypisu bibliograficznego i spisu bibliografii

f. korzystanie ze spisu treści: przygotowanie, formatowanie, aktualizacja

g. wykorzystywanie opcji recenzji: wstawianie i usuwanie komentarzy, śledzenie zmian, akceptowanie zmian, porównywanie dokumentów

h. zapisywanie dokumentu w formacie pdf

Arkusz kalkulacyjny:

a. formatowanie komórek, formatowanie warunkowe

b. organizowanie danych w sposób umożliwiający przetwarzanie w pakietach statystycznych

c. przeszukiwanie arkusza

d. transpozycja danych

e. wstawianie i usuwanie arkuszy

f. wykorzystanie funkcji (SUMA, JEŻELI, LICZ.JEŻELI, MEDIANA, ŚREDNIA, ILE.NIEPUSTYCH, ZŁĄCZ.TEKSTY, ZŁĄCZ.TEKSTY, ILE.NIEPUSTYCH

g. kotwiczenie adresów komórek

h. wklejanie wartości funkcji

i. tworzenie wykresów

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Janowski
Prowadzący grup: Marcin Domowicz, Maciej Janowski, Karolina Ogórek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena na podstawie sumy punktów, uzyskanych za wykonanie testów zaliczeniowych na poszczególnych zajęciach, wg przelicznika:

60%-67%: dost

68%-75%: dost +

76%-83%: db

84%-91%: db +

92%-100%: bdb

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej zarówno z edytora tekstu, jak i arkusza kalkulacyjnego.

Pełny opis:

Edytor tekstu:

a) formatowanie akapitu, wykorzystanie nagłówka i stopki, wstawianie spacji nierozdzielającej, podziału stron;

b) wykorzystanie tabulatorów, tworzenie i modyfikacja wielopoziomowej listy numerowanej;

c) formatowanie tabeli, wstawianie obiektów rysunkowych, podpisywanie tabel i ilustracji;

d) formatowanie stylu, podział dokumentu na sekcje, orientacja strony, marginesy;

e) stosowanie zasad edycji tekstu, sprawdzanie poprawności pisowni, przypisy dolne i końcowe;

f) podział na kolumny, wykorzystanie automatycznego podziału wyrazów, zapisywanie dokumentu w formacie PDF;

g) tworzenie spisu treści, spisu tabel, aktualizacja spisów;

h) korzystanie z opcji recenzji, komentarzy, porównywanie dokumentów;

i) noty bibliograficzne w pracach naukowych, wykorzystanie Zotero.

Arkusz kalkulacyjny:

a) formatowanie komórek, formatowanie warunkowe, organizowanie danych w sposób umożliwiający przetwarzanie w pakietach statystycznych;

b) przeszukiwanie arkusza, filtrowanie danych, transpozycja danych, wstawianie i usuwanie arkuszy;

c) adresowanie względne i bezwzględne, wykorzystanie podstawowych funkcji (SUMA, JEŻELI, LICZ.JEŻELI, MEDIANA, ŚREDNIA, ILE.NIEPUSTYCH, ZŁĄCZ.TEKSTY); zagnieżdżanie funkcji;

d) tworzenie wykresów

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Domowicz, Maciej Janowski
Prowadzący grup: Marcin Domowicz, Maciej Janowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena na podstawie sumy punktów, uzyskanych za wykonanie testów zaliczeniowych na poszczególnych zajęciach, wg przelicznika:

60%-67%: dost

68%-75%: dost +

76%-83%: db

84%-91%: db +

92%-100%: bdb

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej zarówno z edytora tekstu, jak i arkusza kalkulacyjnego.

Pełny opis:

Edytor tekstu:

a) formatowanie akapitu, wykorzystanie nagłówka i stopki, wstawianie spacji nierozdzielającej, podziału stron;

b) wykorzystanie tabulatorów, tworzenie i modyfikacja wielopoziomowej listy numerowanej;

c) formatowanie tabeli, wstawianie obiektów rysunkowych, podpisywanie tabel i ilustracji;

d) formatowanie stylu, podział dokumentu na sekcje, orientacja strony, marginesy;

e) stosowanie zasad edycji tekstu, sprawdzanie poprawności pisowni, przypisy dolne i końcowe;

f) podział na kolumny, wykorzystanie automatycznego podziału wyrazów, zapisywanie dokumentu w formacie PDF;

g) tworzenie spisu treści, spisu tabel, aktualizacja spisów;

h) korzystanie z opcji recenzji, komentarzy, porównywanie dokumentów;

i) noty bibliograficzne w pracach naukowych, wykorzystanie Zotero.

Arkusz kalkulacyjny:

a) formatowanie komórek, formatowanie warunkowe, organizowanie danych w sposób umożliwiający przetwarzanie w pakietach statystycznych;

b) przeszukiwanie arkusza, filtrowanie danych, transpozycja danych, wstawianie i usuwanie arkuszy;

c) adresowanie względne i bezwzględne, wykorzystanie podstawowych funkcji (SUMA, JEŻELI, LICZ.JEŻELI, MEDIANA, ŚREDNIA, ILE.NIEPUSTYCH, ZŁĄCZ.TEKSTY); zagnieżdżanie funkcji;

d) tworzenie wykresów

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Janowski
Prowadzący grup: Marcin Domowicz, Maciej Janowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena na podstawie sumy punktów, uzyskanych za wykonanie testów zaliczeniowych na poszczególnych zajęciach, wg przelicznika:

60%-67%: dost

68%-75%: dost +

76%-83%: db

84%-91%: db +

92%-100%: bdb

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej zarówno z edytora tekstu, jak i arkusza kalkulacyjnego.

Pełny opis:

Edytor tekstu:

a) formatowanie akapitu, wykorzystanie nagłówka i stopki, wstawianie spacji nierozdzielającej, podziału stron;

b) wykorzystanie tabulatorów, tworzenie i modyfikacja wielopoziomowej listy numerowanej;

c) formatowanie tabeli, wstawianie obiektów rysunkowych, podpisywanie tabel i ilustracji;

d) formatowanie stylu, podział dokumentu na sekcje, orientacja strony, marginesy;

e) stosowanie zasad edycji tekstu, sprawdzanie poprawności pisowni, przypisy dolne i końcowe;

f) podział na kolumny, wykorzystanie automatycznego podziału wyrazów, zapisywanie dokumentu w formacie PDF;

g) tworzenie spisu treści, spisu tabel, aktualizacja spisów;

h) korzystanie z opcji recenzji, komentarzy, porównywanie dokumentów;

i) noty bibliograficzne w pracach naukowych, wykorzystanie Zotero.

Arkusz kalkulacyjny:

a) formatowanie komórek, formatowanie warunkowe, organizowanie danych w sposób umożliwiający przetwarzanie w pakietach statystycznych;

b) przeszukiwanie arkusza, filtrowanie danych, transpozycja danych, wstawianie i usuwanie arkuszy;

c) adresowanie względne i bezwzględne, wykorzystanie podstawowych funkcji (SUMA, JEŻELI, LICZ.JEŻELI, MEDIANA, ŚREDNIA, ILE.NIEPUSTYCH, ZŁĄCZ.TEKSTY); zagnieżdżanie funkcji;

d) tworzenie wykresów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.