Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet 1. Psychologia ewolucyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-101.09 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fakultet 1. Psychologia ewolucyjna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Jach
Prowadzący grup: Łukasz Jach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona ocen z kolokwium (70%) i pracy pisemnej (30%). Istnieje możliwość podniesienia oceny końcowej o 0,5 stopnia w przypadku uzyskania 50%+1 możliwych do uzyskania w czasie zajęć plusów za aktywność.

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z którejkolwiek części składowych średniej ważonej ocena końcowa z modułu również jest oceną niedostateczną.

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej modułu jest również obecność na zajęciach. Każda nieobecność wykraczająca poza ustalony na początku semestru limit powinna być odpracowana w czasie dyżuru dydaktycznego osoby prowadzącej przedmiot.

Pełny opis:

Tematyka modułu „psychologia ewolucyjna” nawiązuje do współczesnych trendów, poszukujących powiązań między psychologią a naukami przyrodniczymi. Celem modułu jest wytworzenie u studentów umiejętności rozpatrywania ludzkiej psychiki jako zespołu mechanizmów wykształconych ewolucyjnie, związanych z procesami doboru naturalnego oraz adaptacji do środowiska (zarówno fizycznego, jak i społecznego), a także rozwijanie zdolności krytycznego ustosunkowywania się do pojawiających się na gruncie nauk społecznych skrajnych poglądów dotyczących natury człowieka (takich jak np. redukcjonizm biologiczny czy standardowy model nauk społecznych). Program zajęć uwzględnia zarówno zagadnienia najczęściej kojarzone z psychologią ewolucyjną (dobór partnera, opieka nad potomstwem), jak i mniej eksponowane, lecz nie mniej ważne obszary jej badań (m.in. ewolucyjne koncepcje procesów poznawczych, moralności, psychopatologii, osobowości, kultury). Istotnym oraz generującym szereg zastosowań praktycznych zagadnieniem poruszanym w trakcie zajęć jest problem dopasowania ludzkich mechanizmów psychicznych do uwarunkowań współczesnego świata, związanych np. z procesami technologizacji, informatyzacji, globalizacji czy demokratyzacji.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Jach
Prowadzący grup: Łukasz Jach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Jach
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.