Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet 4. Człowiek w świecie rzeczy i pieniędzy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-104.05 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fakultet 4. Człowiek w świecie rzeczy i pieniędzy
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Górnik-Durose
Prowadzący grup: Małgorzata Górnik-Durose
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

W trakcie wykładów punktowany będzie merytoryczny wkład poszczególnych osób w analizę prezentowanych zagadnień. Ponadto studenci będą mieli za zadanie przygotowanie pracy pisemnej na wybrany temat (uzgodniony z prowadzącą zajęcia). W trakcie końcowego egzaminu będą omawiać i „bronić” sformułowanych w pracy tez. Na podstawie liczby punktów zgromadzonych w trakcie interaktywnych wykładów (maksymalnie 5), oceny pracy pisemnej (maksymalnie 15 punktów) oraz „obrony” pracy (maksymalnie 15 punktów) wystawiona zostanie ocena końcowa według następującej skali:

18 – 20 pkt. – ocena dostateczna,

21 – 23 pkt. – ocena dostateczna plus,

24 – 26 pkt. – ocena dobra,

27 – 29 pkt. – ocena dobra plus,

30 – 35 pkt. – ocena bardzo dobra.

Pełny opis:

Aktywność ekonomiczna jest istotną sferą działalności człowieka, która zdaje się pozostawać nieco z boku zagadnień, będących przedmiotem zainteresowania psychologii. Tymczasem relacje człowieka ze światem rządzonym regułami ekonomicznymi stanowią nieomal centralny problem codzienności. Zajęcia pokazują wzajemne przenikanie się mechanizmów psychologicznych i ekonomicznych. Pomagają zrozumieć z jednej strony jak człowiek tworzy rzeczywistość ekonomiczną, a z drugiej – jak ekonomia (w sensie specyficznego rodzaju związków ze światem zewnętrznym) kształtuje jednostki i relacje międzyludzkie. W trakcie zajęć studenci przyswajają teorie i koncepcje wyjaśniające zachowania ekonomiczne człowieka w kulturze, którą socjologowie określają mianem konsumpcyjnej. Nabywają umiejętności dostrzegania problemów człowieka, będącego zarówno podmiotem, jak i przedmiotem „na wolnym rynku”, który rozumiany jest nie tylko jako rzeczywistość ekonomiczna, ale również psychologiczna, sięgająca w głąb sposobu percepcji świata i siebie samego, tożsamości jednostkowej, osobowości, kompetencji interpersonalnych i społecznych, poczucia wolności i podmiotowości. Zajęcia przygotowują studentów – od strony teoretycznej, praktycznej i etycznej – do realizacji pewnych zadań zawodowych w biznesie i marketingu, w zakresie pomocy psychologicznej i wspierania indywidualnego rozwoju, a przede wszystkim do refleksyjnego i krytycznego uczestniczenia we współczesnej rzeczywistości ekonomiczno-społecznej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Jach
Prowadzący grup: Łukasz Jach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z egzaminu.

Pełny opis:

Aktywność ekonomiczna jest istotną sferą działalności człowieka, która zdaje się pozostawać nieco z boku zagadnień, będących przedmiotem zainteresowania psychologii. Tymczasem relacje człowieka ze światem rządzonym regułami ekonomicznymi stanowią nieomal centralny problem codzienności. Zajęcia pokazują wzajemne przenikanie się mechanizmów psychologicznych i ekonomicznych. Pomagają zrozumieć z jednej strony jak człowiek tworzy rzeczywistość ekonomiczną, a z drugiej – jak ekonomia (w sensie specyficznego rodzaju związków ze światem zewnętrznym) kształtuje jednostki i relacje międzyludzkie. W trakcie zajęć studenci przyswajają teorie i koncepcje wyjaśniające zachowania ekonomiczne. Nabywają umiejętności dostrzegania problemów człowieka, będącego zarówno podmiotem, jak i przedmiotem „na wolnym rynku”, który rozumiany jest nie tylko jako rzeczywistość ekonomiczna, ale również psychologiczna, sięgająca w głąb sposobu percepcji świata i siebie samego, tożsamości jednostkowej, osobowości, kompetencji interpersonalnych i społecznych, poczucia wolności i podmiotowości. Zajęcia przygotowują studentów – od strony teoretycznej, praktycznej i etycznej – do realizacji zadań zawodowych w biznesie i marketingu, w zakresie pomocy psychologicznej i wspierania indywidualnego rozwoju, a przede wszystkim do refleksyjnego i krytycznego uczestniczenia we współczesnej rzeczywistości ekonomiczno-społecznej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Górnik-Durose
Prowadzący grup: Małgorzata Górnik-Durose
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wyniki egzaminu pisemnego, w trakcie którego student/ka będzie pisał/a esej na temat wskazany przez egzaminatora (wybór z trzech tematów) oraz odnosił/a się do przypadku, zawierającego opis konkretnego problemu z zakresu relacji człowieka ze światem dóbr materialnych . Za każdą część będzie można uzyskać maksymalnie 30 pkt. Ocena końcowa będzie wystawiana wedłu następującej skali:

< 30 pkt. – ocena niedostateczna

30 – 36 pkt. – ocena dostateczna

37 – 42 pkt. – ocena dostateczna plus

43 – 48 pkt. – ocena dobra

49 – 54 pkt. – ocena dobra plus

55 – 60 pkt. – ocena bardzo dobra

Pełny opis:

Zajęcia przygotowują studentów – od strony teoretycznej, praktycznej i etycznej – do realizacji pewnych zadań zawodowych w biznesie i marketingu, w zakresie pomocy psychologicznej i wspierania indywidualnego rozwoju, a przede wszystkim do refleksyjnego i krytycznego uczestniczenia we współczesnej rzeczywistości ekonomiczno-społecznej.

1. Przedmioty materialne w relacjach międzyludzkich – rola i funkcje

2. Obiekty rynkowych pożądań – po co i na co wydajemy swoje pieniądze i co z tego wynika

3. Relacje człowieka ze światem rzeczy materialnych - dlaczego potrzebujemy rzeczy i pieniędzy

4. Relacje człowieka ze światem rzeczy materialnych – do czego potrzebujemy rzeczy i pieniędzy (ekonomiczna i psychologiczna funkcjonalność zasobów materialnych)

5. Pieniądze jako szczególne zasoby materialne; ich znaczenie psychologiczne i problemy w posługiwaniu się nimi (wydawanie, oszczędzanie, inwestowanie, zaciąganie kredytów)

6. Materializm jako cecha kultur i jednostek

7. Minimalizm – istota i uwikłania psychologiczne

8. Mechanizmy podejmowania decyzji konsumenckich

9. Rola właściwości indywidualnych w zachowaniach konsumenckich

10. Kulturowe wyznaczniki zachowań konsumenckich

11. Reklama i marketing z psychologicznej perspektywy

12. Godność i szczęście w konsumpcyjnym świecie – materialne wyznaczniki jakości życia

13. Patologie konsumpcji i posiadania

14. Jak z pożytkiem dla siebie uczestniczyć w rynkowej grze

15. Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii ekonomicznej w praktyce psychologicznej

Uwagi:

Zajęcia prowadzone za pośrednictwem MS TEAMS i MOODLE

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.