Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPS_M08_Psychologia zeznań świadków oraz wyjasnień podejrzanych (oskarżonych)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-262 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPS_M08_Psychologia zeznań świadków oraz wyjasnień podejrzanych (oskarżonych)
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 8 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Wojciechowski
Prowadzący grup: Bartosz Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egazamin pisemny

Pełny opis:

1. Świadek w procesie sądowym – wprowadzenie historyczne.

2. Pojęcie świadka w ujęciu prawnym – procesowym:

‐ świadek – osoba dorosła, świadek w wieku podeszłym

‐ świadek chory psychicznie, świadek upośledzony umysłowo a jego zdolność procesowa)

3. Świadek małoletni (dziecko jako świadek)

4. Kryteria oceny zeznań świadków:

‐ Kryteria badawcze: Dokładność, Kompletność, Ostrożność (D, K, O).

‐ Kryteria procesowe (wiarygodność)

‐ Kryteria oceny zeznań świadka - dziecka

5. Wiarygodność zeznań świadków (pojęcie prawne a ujecie psychologiczne)

6. Sposoby przesłuchań świadków w ujęciu procesowym.

7. Metody przesłuchań świadków w ujęciu psychologicznym: SR, PU, CE, PKW, PP.

8. Rodzaje pytań w przesłuchaniach świadków a efekty zeznań.

9. Rodzaje i przyczyny błędów w zeznaniach.

10. Przesłuchanie powtórne

11. Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania postrzegania zdarzeń a wiarygodność zeznań świadków. Psycho-logiczne problemy agrawacji; zemsta, przekupstwo, szantaż.

12. Zeznania niewiarygodne: świadek kłamiący, świadek mylący się, świadek stronniczy. Sposoby weryfikacji zeznań niewiarygodnych.

13. Psychologiczny warsztat biegłego psychologa w odniesieniu do badania świadków

14. Rola biegłego psychologa w pozaprocesowym (policyjnym) i procesowym (przesłuchanie prokuratorskie i sądowe) przesłuchanie małoletniego świadka.

15. Przesłuchanie podejrzanego i oskarżonego.

16. Psychologiczne podstawy interpretacji danych diagnostycznych poligrafu (wykrywanie kłamstwa) w przesłuchaniu podejrzanego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Wojciechowski
Prowadzący grup: Maciej Bożek, Bartosz Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na podstawie wyniku pisemnego testu wiadomości. Zaliczenie wymaga przekroczenia 50% możliwych punktów, ocena dostateczny plus 60% możliwych punktów, ocena dobra 70% możliwych punktów, ocena dobra plus 80% możliwych punktów, a ocena bardzo dobra przekroczenia 90% możliwych punktów.

Pełny opis:

1. Świadek w procesie sądowym – wprowadzenie historyczne.

2. Pojęcie świadka w ujęciu prawnym – procesowym:

‐ świadek – osoba dorosła, świadek w wieku podeszłym

‐ świadek chory psychicznie, świadek upośledzony umysłowo a jego zdolność procesowa)

3. Świadek małoletni (dziecko jako świadek)

4. Kryteria oceny zeznań świadków:

‐ Kryteria badawcze: Dokładność, Kompletność, Ostrożność (D, K, O).

‐ Kryteria procesowe (wiarygodność)

‐ Kryteria oceny zeznań świadka - dziecka

5. Wiarygodność zeznań świadków (pojęcie prawne a ujecie psychologiczne)

6. Sposoby przesłuchań świadków w ujęciu procesowym.

7. Metody przesłuchań świadków w ujęciu psychologicznym: SR, PU, CE, PKW, PP.

8. Rodzaje pytań w przesłuchaniach świadków a efekty zeznań.

9. Rodzaje i przyczyny błędów w zeznaniach.

10. Przesłuchanie powtórne

11. Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania postrzegania zdarzeń a wiarygodność zeznań świadków. Psycho-logiczne problemy agrawacji; zemsta, przekupstwo, szantaż.

12. Zeznania niewiarygodne: świadek kłamiący, świadek mylący się, świadek stronniczy. Sposoby weryfikacji zeznań niewiarygodnych.

13. Psychologiczny warsztat biegłego psychologa w odniesieniu do badania świadków

14. Rola biegłego psychologa w pozaprocesowym (policyjnym) i procesowym (przesłuchanie prokuratorskie i sądowe) przesłuchanie małoletniego świadka.

15. Przesłuchanie podejrzanego i oskarżonego.

16. Psychologiczne podstawy interpretacji danych diagnostycznych poligrafu (wykrywanie kłamstwa) w przesłuchaniu podejrzanego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bożek, Bartosz Wojciechowski
Prowadzący grup: Maciej Bożek, Bartosz Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

zaliczenie rygorowe na podstawie obecności (nie mniej niż 80% frekwencja), prac zaliczeniowych (2 x po 30%) oraz kolokwium zaliczeniowego (40%).


Pełny opis:

Psychologia zeznań świadków i wyjaśnień podejrzanych (oskarżonych) stanowi 8 moduł ścieżki specjalizacyjnej psychologii sądowej i realizowany jest w bloku diagnoza i interwencja w psychologii sądowej. W ramach przedmiotu student powinien uzyskać wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające samodzielne opiniowanie sądowo – psychologiczne w sprawach zeznań świadków i wyjaśnień oraz analizę treści zeznań lub wyjaśnień.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.