Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPR_M08_Psychologia rozwoju bliskich więzi - diagnostyka i interwencja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-264 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPR_M08_Psychologia rozwoju bliskich więzi - diagnostyka i interwencja
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 8 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kołodziej-Zaleska
Prowadzący grup: Anna Kołodziej-Zaleska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

PROJEKT W OPARCIU O STUDIUM PRZYPADKU: projekt powstaje w oparciu o studium przypadku: prezentacja na zajęciach, forma pisemna (lub prezentacja) oddana prowadzącemu. O ocenie decyduje właściwe postawienie hipotez diagnostycznych w oparciu o wywiad oraz ich weryfikacja, trafny dobór metod diagnostycznych, zinterpretowanie otrzymanych wyników oraz zaplanowanie strategii pomocowych. Student samodzielnie planuje i przeprowadza diagnozę pary, małżeństwa, rodziny oraz interpretuje uzyskane wyniki, a także a także planuje ewentualny kierunek oddziaływań pomocowych: interwencyjnych, terapeutycznych etc. Wykonanie projektu umożliwi weryfikację m.in. takich umiejętności studenta: nawiązanie właściwego kontaktu z badanymi osobami przeżywającymi kryzys, samodzielne planowanie i przeprowadzenie badania diagnostycznego, zinterpretowanie uzyskanych wyników.


AKTYWNOŚĆ w czasie zajęć, oceniana na bieżąco po każdych zajęciach oraz aktywność w formie dyskusji w czasie prezentacji studiów przypadku przez innych studentów.

OBECNOŚĆ - możliwe dwie nieobecności na zajęciach (przy 30h) i jedna nieobecność (przy 15h).


OCENA KOŃCOWA: ocena z projektu oraz aktywna obecność na zajęciach.

Pełny opis:

Student po ukończeniu modułu posiada wiedzę na temat postępowania diagnostycznego i interwencyjnego wobec pary i rodziny, posiada wiedzę pozwalającą zaplanować proces diagnostyczny, sformułować problem, postawić hipotezy diagnostyczne i opracować strategię ich weryfikacji. Potrafi również zaplanować i zastosować interwencje wobec pary i rodziny w kryzysie. Posiada umiejętności posługiwania się wybranymi metodami i technikami diagnozy pary i systemu rodzinnego oraz umiejętności udzielania podstawowej pomocy psychologicznej parom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Student po ukończeniu modułu powinien rozwinąć kompetencje komunikacyjne i negocjacyjne niezbędne w pracy z systemem pary i rodziny, stać się wrażliwy i otwarty na odmienne formy życia rodzinnego oraz kryzysowe sytuacje przeżywane w bliskich związkach. Ponadto potrafi identyfikować problemy par i rodzin wymagające współpracy interdyscyplinarnej.

Uwagi:

Praca własna studenta:

- Wnikliwe zapoznanie się z opracowaniami teoretycznymi dotyczącymi metod diagnostycznych i pomiarowych wykorzystywanych w obszarze psychologii rozwoju bliskich więzi i psychologii rodziny.

- Zgłębianie literatury z obszaru psychologii bliskich związków, z szczególnym uwzględnieniem diagnozy i interwencji podejmowanych wobec par i rodzin.

Praca nad projektem w oparciu o studium przypadku (jego prezentacją i krytyczną oceną).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kołodziej-Zaleska
Prowadzący grup: Anna Kołodziej-Zaleska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.