Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PZ I(II) 3.1. Promocja - profilaktyka - korekcja w psychologii wychowawczo-klinicznej dzieci i młodzieży - Promowanie optymalnego rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS968W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PZ I(II) 3.1. Promocja - profilaktyka - korekcja w psychologii wychowawczo-klinicznej dzieci i młodzieży - Promowanie optymalnego rozwoju
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 9 sem. psychologii /wiecz. mag./
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brandt-Salmeri
Prowadzący grup: Anna Brandt-Salmeri
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Projekt (praca zaliczeniowa): prezentacja na zajęciach, forma pisemna oddana prowadzącemu. O ocenie decyduje umiejętność zaplanowania strategii pomocowych w wybranym problemie klinicznym lub społecznym.Skala ocen dla oceny końcowej:

3,00 – 3,25 dostateczna

3,26-3,75 plus dostateczna

3,76 – 4,25 dobra

4,26 – 460 plus dobra

4,61 – 5,00 bardzo dobra


Obecność na zajęciach: Student ma prawo do dwóch nieobecności na ćwiczeniach w trakcie całego semestru. Każdą następną ma obowiązek zaliczyć w formie ustalonej z osobą prowadzącą.


Pełny opis:

1.Cele zajęć profilaktycznych. Metody i formy realizowania celów profilaktycznych. Konstruowanie scenariusza zajęć profilaktycznych.

2. Przykłady programów interwencyjnych dla klas szkolnych. Metody integrowania i diagnozowania grupy. Rozwiązywanie zachowań problemowych w klasie i grupie rówieśniczej.

3. Wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży. Charakterystyka samooceny i poczucia własnej wartości. Czynniki warunkujące pozytywną samoocenę. Zastosowanie wybranych scenariuszy zajęć profilaktycznych.

4. Edukacja emocjonalna w profilaktyce zachowań problemowych u dzieci i młodzieży. Uczenie rozpoznawania i komunikowania własnych uczuć i potrzeb. Uczenie dzieci i młodzież konstruktywnych form radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Zastosowanie wybranych scenariuszy zajęć profilaktycznych.

5. Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Przykłady programów interwencyjno – edukacyjno – profilaktycznych dotyczących nieletnich osób nadużywających alkoholu. Społeczno – kulturowy i psychologiczny kontekst picia alkoholu przez młodzież. Korzyści i straty związane z spożywaniem alkoholu przez młodzież.

6. Asertywność jako forma przeciwdziałania uzależnieniom oraz zachowaniom agresywnych wśród młodzieży. Zastosowanie asertywnej odmowy w sytuacji namawiania do spożycia alkoholu i innych zachowań problemowych. Obrona własnych praw w sytuacji zagrożenia. Zastosowanie wybranych scenariuszy zajęć profilaktycznych.

7. Rozpoznawanie emocji zwianych z dojrzewaniem fizycznym u chłopców i dziewcząt. Dostarczanie wiedzy na temat zdrowia i higieny u dorastających dziewcząt i chłopców. Zwiększanie wiedzy i obalanie mitów związanych z seksualnością. Zastosowanie wybranych scenariuszy zajęć profilaktycznych

8. Problematyka podejmowania przez młodzież współżycia seksualnego, problematyka chorób przenoszonych droga płciową. Nastoletnie matki.

9. Jak uchronić dziecko przed przemocą seksualną? Problematyka pornografii w Internecie. Nadzór dorosłych nad aktywnością dziecka w Internecie.

10. Profilaktyka zaburzeń odżywiania i niezdrowych zachowań związanych ze zmianą wizerunku ciała u młodzieży. Czynniki warunkujące kształtowanie się obrazu własnego ciała. Akceptacja własnego ciała i zmian zwianych z dojrzewaniem fizycznym. Zastosowanie wybranych scenariuszy zajęć profilaktycznych.

11. Profilaktyka zaburzeń odżywiania i niezdrowych zachowań związanych ze zmianą wizerunku ciała u młodzieży. Kulturowe i społeczne przekazy dotyczące atrakcyjności mężczyzn i kobiet. Uczenie krytycznego odbioru przekazów medialnych rozpowszechniających współczesne ideały piękna. Przejawy zaburzeń odżywiania u młodzieży.

12. Profilaktyka zaburzeń odżywiania i niezdrowych zachowań związanych ze zmianą wizerunku ciała u młodzieży. Jak zdrowo się odżywiać i dbać o własne ciało? Rola sportu i rekreacji w kształtowaniu pozytywnego obrazu własnego ciała.

13. Przeciwdziałanie zaburzeniom depresyjnym wśród młodzieży. Jak sobie radzić z porażką i przygnębieniem? Zastosowanie wybranych scenariuszy zajęć profilaktycznych.

14. Depresje i próby samobójcze u młodzieży. Jak przeciwdziałać depresji i samobójstwom wśród młodzieży? Rola rówieśników i dorosłych w rozpoznawaniu objawów depresyjnych młodzieży. Przykładowe programy wsparcia rówieśniczego.

15. Posumowanie zajęć. Zaliczenie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.