Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PZ I(II) 3.2. Promocja - profilaktyka - korekcja w psychologii wychowawczo-klinicznej dzieci i młodzieży - Metody wspomagania zaburzonego rozwoju oraz metody terapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS969W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PZ I(II) 3.2. Promocja - profilaktyka - korekcja w psychologii wychowawczo-klinicznej dzieci i młodzieży - Metody wspomagania zaburzonego rozwoju oraz metody terapii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 9 sem. psychologii /wiecz. mag./
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brandt-Salmeri
Prowadzący grup: Anna Brandt-Salmeri
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa składać się będzie z następujących składowych: praca pisemna polegająca na samodzielnym opracowaniu studium przypadku i aktywności studenta punktowanej podczas zajęć. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej z laboratorium jest obecność na minimum 90% zajęć, co oznacza, że dopuszczalna jest jedna nieobecność. Każdą następną student ma obowiązek zaliczyć w czasie dyżurów wyznaczonych przez prowadzącego.

Pełny opis:

• Wprowadzenie w problematykę stosowania metod, form i technik wykorzystywanych we wczesnej interwencji i wspomaganiu rozwoju dziecka. Stymulacja wrodzonych zdolności dziecka w pierwszych trzech latach życia – zabawy i zabawki sprzyjające rozwojowi.

• Wspomaganie rozwoju małego dziecka w jego najbliższym środowisku

• Wczesna stymulacja rozwoju ruchowego metodą NDT – Bobath oraz V.Vojty.

• Podstawowe czynniki wpływające na powstawanie opóźnień i zaburzeń w rozwoju – zdarzenia punktualne i niepunktualne i ich konsekwencje dla rozwoju dzieci.

• Całościowe zaburzenia rozwoju.

• Najczęstsze zaburzenia emocjonalne we wczesnym dzieciństwie. Różne formy upośledzenia umysłowego i towarzyszące temu zmiany w innych sferach funkcjonowania.

• Zespół nadpobudliwości psychoruchowej oraz zaburzenia zachowania.

• Zapoznanie ze sposobami wspomagania rozwoju małego dziecka. Ukazanie wpływu wczesnej interwencji i wspomagania dziecka na rozwój jego osobowości oraz dalsze szanse rozwoju społecznego i intelektualnego.

• Rozwój umiejętności pracy z rodzicami małego dziecka niepełnosprawnego. Formy współpracy z rodzicami dziecka o zaburzonym rozwoju.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.