Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do finansów i rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-ZZL-N1-WFR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do finansów i rachunkowości
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Franciszek Grzesiok
Prowadzący grup: Franciszek Grzesiok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rostyslav Slavyuk
Prowadzący grup: Rostyslav Slavyuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena dokonywana jest przez prowadzącego na podstawie: udziału i obserwacji zaangażowania słuchacza na zajęciach kontaktowych (od 1 do 5 pkt.), egzaminu końcowego (maksymalnie 50 pkt.).

Suma punktów uzyskanych z wszystkich kategorii weryfikatorów przyporządkowana jest do skali ocen. Punkty z wszystkich kategorii są równoważne.

Punktacja: Ocena:

50 + 5,0 (bdb)

45-49 4,5 (db+)

40-44 4,0 (db)

35-39 3,5 (dst+)

30-34 3,0 (dst)

Pełny opis:

1. Formy organizacyjne przedsiębiorstw, ich klasyfikacja

2. Formy organizacyjne kapitałów i funduszy, źródła ich pozyskiwania

3. Obce źródła finansowania przedsiębiorstw – kredyty, pożyczki, dotacje itp.

4. Zakres podmiotowy ustawy o rachunkowości

5. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, ich struktura

6. Ujmowanie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych

7. Bilans, jego budowa i zasady sporządzania

8. Istota, budowa i zasady sporządzania rachunku zysków i strat

9. Ustalanie wyniku finansowego i podstawy opodatkowania

10. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

11. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

12. Formy opodatkowania i zasady rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy

13. Obciążenia publicznoprawne przedsiębiorstwa

14. Uproszczone formy ewidencji księgowej przedsiębiorców

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rostyslav Slavyuk
Prowadzący grup: Rostyslav Slavyuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena dokonywana jest przez prowadzącego na podstawie: udziału i obserwacji zaangażowania słuchacza na zajęciach kontaktowych (od 1 do 5 pkt.), egzaminu końcowego (maksymalnie 50 pkt.).

Suma punktów uzyskanych z wszystkich kategorii weryfikatorów przyporządkowana jest do skali ocen. Punkty z wszystkich kategorii są równoważne.

Punktacja: Ocena:

50 + 5,0 (bdb)

45-49 4,5 (db+)

40-44 4,0 (db)

35-39 3,5 (dst+)

30-34 3,0 (dst)

Pełny opis:

1. Formy organizacyjne przedsiębiorstw, ich klasyfikacja

2. Formy organizacyjne kapitałów i funduszy, źródła ich pozyskiwania

3. Obce źródła finansowania przedsiębiorstw – kredyty, pożyczki, dotacje itp.

4. Zakres podmiotowy ustawy o rachunkowości

5. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, ich struktura

6. Ujmowanie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych

7. Bilans, jego budowa i zasady sporządzania

8. Istota, budowa i zasady sporządzania rachunku zysków i strat

9. Ustalanie wyniku finansowego i podstawy opodatkowania

10. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

11. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

12. Formy opodatkowania i zasady rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy

13. Obciążenia publicznoprawne przedsiębiorstwa

14. Uproszczone formy ewidencji księgowej przedsiębiorców

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.