Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie wiedzą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-ZZL-N1-ZW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie wiedzą
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Batko
Prowadzący grup: Barbara Batko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Wykład - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą uzyskania oceny końcowej z wykładu jest zaliczenie testu wiedzy obejmującego omawiane zagadnienia.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest przybliżenie praktycznych aspektów zarządzania informacją i wiedzą w organizacji. Informacja w sensie infologicznym rozumiana jest tu jako treść komunikatu interpretowana przez uczestników procesu komunikacji, służąca minimalizowaniu ryzyk w podejmowaniu decyzji oraz w budowaniu wiedzy pracowników organizacji; wiedza jako zasób niematerialny wykorzystywany do budowania trwałych podstaw pozycji konkurencyjnej, także w organizacjach sektora publicznego

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)